Α guide for the licensing of wind farms in Greece

Targeting to promote further development of wind farms in Greece, HWEA has published a Guide for the licensing procedures.
Law 3468/2006 (OG 129 A), as it stands today after several amendments (e.g. Laws 3851/2010, 3983/2011 etc.) constitutes the key framework for RES development in Greece, including wind energy power plants. Regarding environmental licensing of a wind project …

Συστήματα αποθήκευσης σε αιολικά πάρκα

Μελέτη με τίτλο «Αξιολόγηση συστημάτων αποθήκευσης σε υφιστάμενα και νέα αιολικά πάρκα σε κορεσμένους ηλεκτρικούς χώρους» εκπόνησε ο Ευστάθιος Τσελεπής, Σύμβουλος Ενεργειακής Μετάβασης, για λογαριασμό της εταιρείας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ.
Με την διείσδυση των ΑΠΕ μεταβλητής παραγωγής (αιολικής και ηλιακής ενέργειας) σε επίπεδα συμμετοχής πάνω από 15% της ετήσιας ενέργειας στην κάλυψη της ζήτησης, ιδιαίτερα σε αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα (νησιά), ο ηλεκτρικός κώδικας λειτουργίας των νησιών και οι τεχνικοί περιορισμοί των συμβατικών μονάδων παραγωγής δεν επιτρέπουν …

Γνωμοδότηση της ΕΛΕΤΑΕΝ στο ΣτΕ

Στο πλαίσιο εξέτασης από το ΣτΕ αίτησης ακύρωσης ενάντια σε αιολικό πάρκο, ζητήθηκε από την ΕΛΕΤΑΕΝ να γνωμοδοτήσει σχετικά επί των ακόλουθων ερωτημάτων:
1. Ποια είναι η κατάσταση και η εμπειρία στην Ελλάδα από την εγκατάσταση αιολικών σταθμών εντός περιοχών του δικτύου Natura 2000 και ειδικά Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της ορνιθοπανίδας; Τι προβλέπεται σχετικώς από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά και εθνικά θεσμικά κείμενα;
2. Ποια μέτρα -σύμφωνα με τη νομοθεσία και τη διεθνή εμπειρία- εφαρμόζονται γενικώς για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των ανεμογεννητριών στην ορνιθοπανίδα; Η απάντηση να λάβει κατά το δυνατό υπόψη τις επικαλούμενες στην αίτηση ακύρωσης επιπτώσεις στο είδος Σπιζαετός (Hieraaetus fasciatus), στην περιοχή όπου προτείνεται η εγκατάσταση του αιολικού πάρκου η οποία εντάσσεται στις ΖΕΠ του δικτύου Natura 2000.
Η αίτηση ακύρωσης, πέραν των λόγων ακύρωσης που αφορούν αμιγώς το συγκεκριμένο έργο, περιείχε αναφορές σε θέματα τα οποία έχουν ευρύτερη σημασία …

The effect of the FiP scheme to the revenues of a wind farm, Journal of Physics

A study of ELETAEN’s members K.Loukidis, A.Vlamakis and P.Papastamatiou has been published in Journal of Physics, titled “Analysing the effect of the sliding feed-in premium scheme to the revenues of a wind farm with the use of mesoscale data – case study of Greece”
One of the main challenges of the wind industry is the accurate prediction of the revenues that a developing project is expected to produce during its operation lifetime. The European Commission’s Guidelines on State Aid for Environment Protection and Energy 2014-2020 (2014/C 200/01) (European Commission, 2014), enforced the transition from the Feed-in Tarif (FiT) scheme …

Τα τοπικά οφέλη από τα αιολικά πάρκα της νότιας Εύβοιας

Πάνω από 82 εκατ. ευρώ είναι το ποσό που έχουν αποφέρει στην τοπική οικονομία και κοινωνία της νότιας Εύβοιας τα υφιστάμενα αιολικά πάρκα που έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν στην περιοχή.
Ειδικότερα μόνο από τη λειτουργία τους τα έργα αυτά αποδίδουν τοπικά 3,9 εκατ. ευρώ ανά έτος χωρίς να υπολογίζονται οι άμεσες θέσεις εργασίας και άλλα έμμεσα οφέλη. Το ποσό αυτό αφορά αναπτυξιακά έργα, χορηγίες, τοπικές προμήθειες και υπηρεσίες όπως …

Γνωμοδότηση της ΕΛΕΤΑΕΝ για υπόθεση αίτησης ακύρωσης αιολικών πάρκων ενώπιον του ΣτΕ

Επιχειρήσεις ανάπτυξης αιολικών πάρκων ζήτησαν από την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) γνωμοδότηση στο πλαίσιο αίτησης ακύρωσης που αντιμετώπιζαν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά των αποφάσεων …

Οι παρεμβάσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ και του ΕΣΜΥΕ στη δίκη για το ΕΤΜΕΑΡ στο ΣτΕ

Η ΕΛΕΤΑΝ, μαζί με τον Ελληνικό Σύνδεσμo ΜΥΕ, με παρέμβαση και υπόμνημά τους στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, την 22/05/2014 και την 18/03/2015, εξέφρασαν τις απόψεις τους στις κρίσιμες δίκες σχετικά με τη νομιμότητα του ΕΤΜΕΑΡ. Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε …

Greek Electricity Market Design Study

Across Europe, electricity markets are undergoing transformation. The generation mix is changing with the growing contribution from renewable energy sources (RES), such as wind and solar. Conventional generation faces…

The impact of the economic crisis on wind energy investment in Greece

The Foundation for Economic and Industrial Research (FEIR/IOBE) has elaborated of a study titled “The impact of the economic crisis on wind energy investment in Greece”. The study has been published on March 2014 and it has been presented by the Hellenic Wind Energy Association ELETAEN…

Το Ειδικό Τέλος και το αληθινό κόστος των Α.Π.Ε

Η απεικόνιση του κόστους των Α.Π.Ε. στα τιμολόγια ρεύματος δεν είναι ορθή. Οι Α.Π.Ε. μειώνουν το κόστος ρεύματος στις χονδρεμπορικές αγορές για μια σειρά από λόγους. Τέτοιοι είναι η ύπαρξη πληρωμών…

Οδηγός μικρών ανεμογεννητριών | Μάρτιος 2012

ΕΛΕΤΑΕΝ δέχεται πολλά ερωτήματα σε σχέση με τη δυνατότητα εγκατάστασης μικρών ανεμογεννητριών (α/γ) σε κτίρια ή γήπεδα. Οι ερωτήσεις αφορούν ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών που περιλαμβάνει το θεσμικό πλαίσιο, την τεχνολογία και εμπορικές πληροφορίες …

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την Αιολική Ενέργεια και δεν θέλουν να μάθετε

Η αιολική ενέργεια είναι μια από τις λίγες, τεχνολογικά και εμπορικά «έτοιμες» λύσεις, για την αντιμετώπιση του ενεργειακού ζητήματος, καθώς και (ίσως το πιο σημαντικό) για την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούν οι κλιματικές αλλαγές, που είναι η μεγαλύτερη πρόκληση με την οποία βρέθηκε αντιμέτωπη …

Οι Α.Π.Ε. ως εργαλείο ουσιαστικής περιβαλλοντικής προστασίας: Ζητήματα εφαρμογής και ερμηνείας της περιβαλλοντικής και δασικής νομοθεσίας

Η σοφία του Συντάγματος και η δύναμη της κοινής λογικής επιβάλουν την προστασία και των δασικών και των αναδασωτέων εκτάσεων. Η αξία της δασικής έκτασης πριν την καταστροφή της είναι η κρίσιμη παράμετρος που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη …

Η δεκαετία του Ανέμου 2010 – 2020

Η κλιματική αλλαγή είναι στοίχημα επιβίωσης του πλανήτη. Το 33% των οικοσυστημάτων του πλανήτη βρίσκεται σε κίνδυνο, ενώ πολλά είδη χλωρίδας και πανίδας απειλούνται με εξαφάνιση. Σχεδόν 250 εκατομμύρια άνθρωποι θα αναγκαστούν να μεταναστεύσουν εξαιτίας της, ενώ το κόστος της αλλαγής αυτής στην παγκόσμια οικονομία

Παρουσίαση με πολλές φωτογραφίες για την Αιολική Ενέργεια

Οι ανεμογεννήτριες είναι συμβατές με την οικιστική ανάπτυξη και τον τουρισμό. Δεν μειώνουν την αξία της γης. Δεν θίγουν την βιοποικιλότητα. Και δεν έχουν καλύτερη εναλλακτική!