Συστήματα αποθήκευσης σε αιολικά πάρκα Eletaen Team 15 Νοεμβρίου, 2018

Συστήματα αποθήκευσης σε αιολικά πάρκα

Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018

Μελέτη με τίτλο «Αξιολόγηση συστημάτων αποθήκευσης σε υφιστάμενα και νέα αιολικά πάρκα σε κορεσμένους ηλεκτρικούς χώρους» εκπόνησε ο Ευστάθιος Τσελεπής, Σύμβουλος Ενεργειακής Μετάβασης, για λογαριασμό της εταιρείας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ.

Με την διείσδυση των ΑΠΕ μεταβλητής παραγωγής (αιολικής και ηλιακής ενέργειας) σε επίπεδα συμμετοχής πάνω από 15% της ετήσιας ενέργειας στην κάλυψη της ζήτησης, ιδιαίτερα σε αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα (νησιά), ο ηλεκτρικός κώδικας λειτουργίας των νησιών και οι τεχνικοί περιορισμοί των συμβατικών μονάδων παραγωγής δεν επιτρέπουν περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ χωρίς να γίνουν περικοπές στην παραγωγή των ΑΠΕ ή δαπανηρές ενισχύσεις των δικτύων. Οι περικοπές δημιουργούν μείωση της οικονομικής βιωσιμότητας των επενδύσεων ΑΠΕ και ανάγκες από τους ιδιοκτήτες για νέες επενδύσεις σε συστήματα και μονάδες που επιτρέπουν την ευελιξία στην παραγωγή και την ζήτηση.

Οι επενδύσεις σε αποθήκευση ενέργειας και η  διαχείριση της ζήτησης στο δίκτυο έχουν την δυνατότητα να μειώσουν σημαντικά τις περικοπές και απώλειες, διατηρώντας ή και βελτιώνοντας την ποιότητα των υπηρεσιών. Η ένταξη μονάδων αποθήκευσης και η διαχείριση της ζήτησης συνηγορούν και στην τροποποίηση του κώδικα διαχείρισης των δικτύων, ώστε να επιτρέπεται υψηλότερη στιγμιαία διείσδυση από ΑΠΕ, οι οποίες μειώνουν το συνολικό κόστος παραγωγής στα νησιά, μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και επιπλέον βελτιώνουν σημαντικά και την βιωσιμότητα των νέων επενδύσεων.

Στην μελέτη που εκπονήθηκε εξετάστηκε η νήσος Σάμος καθώς έχει την υψηλότερη διείσδυση ΑΠΕ μετά την Κρήτη, για την οποία έχει αποφασισθεί να υλοποιηθούν δυο διασυνδέσεις με την ηπειρωτική χώρα από το 2020 με την «μικρή» διασύνδεση μέσω Πελοποννήσου και από το 2023 με την «μεγάλη» διασύνδεση μέσω Αττικής. Ειδικότερα έγινε αξιολόγηση επένδυσης σε μπαταρίες για βιώσιμη λειτουργία αιολικών πάρκων στη Σάμο με βάση τα ενεργειακά και οικονομικά αποτελέσματα προσομοιώσεων.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η προσθήκη αποθηκευτικού συστήματος σε υπάρχοντες και νέους σταθμούς ΑΠΕ θα έχει θετικούς αντίκτυπους στην ευστάθεια των αυτόνομων ηλεκτρικών συστημάτων και θα επιτρέψει την μείωση της στρεφόμενης θερμικής εφεδρείας αλλά και την αντικατάσταση της θερμικής παραγωγής από ΑΠΕ με θετικά αποτελέσματα στο θερμικό κόστος παραγωγής λόγω μείωσης του κόστους καυσίμου, λειτουργικών εξόδων και μείωση των εκπεμπόμενων αερίων θερμοκηπίου.

Εκτός από τα μη διασυνδεμένα νησιά και τα νησιά υπό διασύνδεση, τα επόμενα χρόνια η αποθήκευση θα επιτρέψει την εγκατάσταση νέων μονάδων ΑΠΕ σε κορεσμένες περιοχές και στην ηπειρωτική χώρα, π.χ. όπως η Νότιος Πελοπόννησος και σε κάθε περίπτωση τα σχέδια για περαιτέρω σημαντική διείσδυση ΑΠΕ στα δίκτυα σημαίνουν ανάγκη αύξησης της ευελιξίας της παραγωγής και κατανάλωσης, γεγονός που εξυπηρετείται με τα συστήματα αποθήκευσης και την διαχείριση της ζήτησης και της παραγωγής.

Δείτε την περίληψη της μελέτης