Ταυτότητα

Ταυτότητα creative.team 14 Φεβρουαρίου, 2023

H ΕΛΕΤΑΕΝ ιδρύθηκε το 1990 με την ονομασία ΕΛληνική ΕΤαιρεία Αιολικής ΕΝέργειας και μετονομάστηκε το 2005 σε Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας. Διατήρησε όμως την ακροστιχίδα ΕΛΕΤΑΕΝ ως διακριτικό της τίτλο.

Από ίδρυσή της είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας WindEurope και λειτουργεί ως Εθνικός Εκπρόσωπός της στην Ελλάδα.

Μέλη της ΕΛΕΤΑΕΝ γίνονται:
 • εταιρείες και φορείς που δραστηριοποιούνται σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας της αιολικής ενέργειας, όπως βιομηχανία και εμπόριο εξοπλισμών, υπηρεσίες, επενδυτικοί φορείς αλλά και ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα
 • φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων, επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί

Η διοίκηση της ΕΛΕΤΑΕΝ προκύπτει κάθε δύο έτη με εκλογές.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ διατηρεί και υπηρετεί διπλό σκοπό:
 • επιδιώκει την προαγωγή της επιστήμης και έρευνας στον τομέα της αιολικής ενέργειας και παράλληλα
 • προσπαθεί να εκφράσει αποτελεσματικά τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα του κλάδου και της αγοράς λειτουργώντας ως ένα χώρος σκέψης, διαλόγου και ιδεών με επιστημονική τεκμηρίωση και επάρκεια.
Η ΕΛΕΤΑΕΝ έχει πολλούς λόγους για αυτό:
 • Χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας, η αιολική ενέργεια είναι η φθηνότερη επιλογή για νέες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Προσφέρει φθηνότερο ρεύμα για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία, σε σχέση με την παραμονή μας στα ορυκτά καύσιμα. Η μαζική ανάπτυξή της θα αποτελέσει πολύτιμο στήριγμα στην κοινωνία, τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις.
 • Η αιολική ενέργεια δημιουργεί δουλειές και ανάπτυξη. Στην Ελλάδα έχει ήδη δημιουργήσει περισσότερες θέσεις απασχόλησης από τους νέους συμβατικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.
 • Κάθε χρόνο η αιολική ενέργεια αποσοβεί την εισαγωγή καυσίμων, εξοικονομώντας τεράστια ποσά. Συμβάλει επίσης στη σταθερότητα των τιμών ενέργειας αφού δεν υπόκειται στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών καυσίμων.
 • Η αιολική ενέργεια είναι μια εγχώρια πηγή. Η αξιοποίηση του αιολικού μας δυναμικού, χερσαίου και θαλάσσιου, συμβάλει στην ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας. Παράλληλα, μπορεί να αποτελέσει τη στρατηγική συνεισφορά της Ελλάδας στην ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης, προσελκύοντας μεγάλες επενδύσεις για εγκαταστάσεις και δίκτυα στο Αιγαίο και αλλού. Αυτό σημαίνει ενίσχυση της ασφάλειας και γεωστρατηγική ενδυνάμωση.
 • Τα αιολικά πάρκα στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες μέσω του ετήσιου τέλους που, κατά το νόμο, τους καταβάλουν και φυσικά μέσω των αναπτυξιακών έργων και δράσεων που χρηματοδοτούν κατά τη κατασκευή και τη λειτουργία τους.
 • Οι επεμβάσεις για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών είναι περιορισμένες χωρικά και αναστρέψιμες. Οι αιολικές επενδύσεις διέπονται από αυστηρότατες χωροταξικές και περιβαλλοντικές ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια και μετά τη λειτουργία της επένδυσης.
 • Πάνω από όλα, η μαζική αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας θέτει τη χώρα μας ισότιμο εταίρο στη διεθνή μάχη ενάντια στην κλιματική αλλαγή, το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης.
Η Ευρώπη στοχεύει το ηλεκτρικό της σύστημα να στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην πράσινη ενέργεια. Με συνδυασμό της αιολικής ενέργειας με τις υπόλοιπες ανανεώσιμες πηγές, με μονάδες αποθήκευσης ενέργειας και άλλες τεχνολογίες.
Αυτό είναι πλέον τεχνικά εφικτό, οικονομικά επωφελές και περιβαλλοντικά επιβεβλημένο.

Το γεγονός αυτό, δημιουργεί συγκρούσεις ή γενικότερα εγείρει θέματα προς αντιμετώπιση. Η συντεταγμένη αντιμετώπιση αυτών είναι κρίσιμα τόσο για την ορθολογική ανάπτυξη της αγοράς της αιολικής ενέργειας όσο κυρίως για τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού πλεονάσματος που προκύπτει από την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας.

Στην Ελλάδα, οι στόχοι του 2020 του 2030 απαιτούν τεράστιες επενδύσεις  για εγκαταστάσεις και αναγκαίες υποδομές. Αυτό από μόνο του θέτει το αίτημα της συλλογικής κλαδικής αντιμετώπισης μιας σειράς ζητημάτων με επιστημονικά επαρκή και αυστηρά επαγγελματικό τρόπο. Ενδεικτικά, τέτοια ζητήματα είναι η διαφανής ανάπτυξη του ανταγωνισμού και οι επενδύσεις, οι νέες τεχνολογίες, η μεγάλη διείσδυση Α.Π.Ε., η σχέση ανάπτυξης – βιοποικιλότητας κλπ.

Όλα αυτά είναι θέματα που απαιτούν την οργανωμένη αντιμετώπισή τους. Για όλα υπάρχουν συγκεκριμένες και σαφείς απαντήσεις που τεκμηριώνουν το αυτονόητο ΝΑΙ στην Αιολική Ενέργεια. Ο κλάδος της αιολικής ενέργειας πρέπει επαγγελματικά να οργανώνει αυτές τις απαντήσεις και να τις παρουσιάζει. Δηλαδή να προσέρχεται προετοιμασμένος στο δημόσιο διάλογο.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ φιλοδοξεί να συμβάλει σε αυτό.