Μελέτη: Τα αιολικά πάρκα είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης των επιδοτήσεων στους καταναλωτές Eletaen Team 3 Ιουλίου, 2023

Μελέτη: Τα αιολικά πάρκα είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης των επιδοτήσεων στους καταναλωτές

 

   Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2023

Μελέτη: Τα αιολικά πάρκα είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης των επιδοτήσεων στους καταναλωτές ρεύματος


4 δις ευρώ επιπλέον θα είχαν πληρώσει οι καταναλωτές και οι φορολογούμενοι κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης εάν δεν υπήρχαν τα αιολικά πάρκα.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 46% των συνολικών επιδοτήσεων που έχουν δοθεί στους καταναλωτές μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης. Οι λοιπές Α.Π.Ε. έχουν συνεισφέρει κατά 13%, ο δημόσιος προϋπολογισμός κατά 19% και οι συμβατικοί ηλεκτροπαραγωγοί κατά 17%. Από λοιπούς πόρους έχει προέλθει το υπόλοιπο 5%.

Αυτό είναι το κεντρικό συμπέρασμα της επικαιροποιημένης μελέτης που δημοσιοποίησε η ΕΛΕΤΑΕΝ βάσει όλων  των διαθέσιμων δημόσιων δεδομένων.

Τo μεγάλο αυτό όφελος από τα αιολικά πάρκα προκύπτει διότι πωλούν την ενέργειά τους σε σταθερές και χαμηλές τιμές, παράγοντας την ίδια στιγμή ικανό μέρος του ηλεκτρισμού που χρειαζόμαστε. Έτσι, είναι σε θέση να επιστρέφουν (όπως πάντα επέστρεφαν) στους καταναλωτές τη σημαντική διαφορά που προκύπτει μεταξύ της τιμής με την οποία αποζημιώνονται (την τιμή δηλαδή πώλησης της ενέργειάς τους) και της υψηλής τιμής της χονδρικής αγοράς, που λόγω φυσικού αερίου έχει αυξηθεί. Για τον ίδιο λόγο κρίθηκε ότι δεν χρειάζονται για την αποζημίωσή τους άλλους πόρους, όπως τα έσοδα από τις δημοπρασίες δικαιωμάτων εκπομπών.

Πιο αναλυτικά:

  1. Η συντριπτική πλειοψηφία των αιολικών πάρκων που λειτουργούν στην Ελλάδα, έχουν «κλειδώσει» σταθερές και χαμηλές τιμές αμοιβής, με μακροχρόνια συμβόλαια που έχουν συνάψει με τη δημόσια επιχείρηση ΔΑΠΕΕΠ.
  2. Για το λόγο αυτό, τα αιολικά πάρκα δεν επωφελήθηκαν και δεν επωφελούνται από τις υψηλές τιμές στη χονδρική αγορά και δεν έχουν αναπάντεχα υπερέσοδα (ή «υπερκέρδη» όπως επικράτησε να λέγονται).

    Ειδικότερα, η μέση τιμή αποζημίωσης της ενέργειας που παράγεται από τα αιολικά πάρκα στο διασυνδεδεμένο σύστημα της Ελλάδας είναι περί τα 92 €/MWh. Στο ακόλουθο διάγραμμα φαίνεται η αύξηση της τιμής στη χονδρική αγορά κατά την περίοδο της κρίσης (κόκκινη γραμμή) και η τιμή που λαμβάνουν τα αιολικά πάρκα, που παραμένει σταθερή και χαμηλή (μπλε γραμμή).

Διάγραμμα: Ενώ η τιμή στη χονδρική αγορά ηλεκτρισμού (κόκκινη γραμμή) αυξήθηκε και διακυμαίνεται εξαιτίας του φυσικού αερίου, η αποζημίωση των αιολικών πάρκων (μπλε γραμμή) παραμένει σταθερή και χαμηλή
  1. Έτσι,τα αιολικά πάρκα έχουν επιδοτήσει τους καταναλωτές επιστρέφοντάς τους από την αρχή της κρίσης μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης,άμεσα 2,6 δις ευρώ και έμμεσα 1,4 δις ευρώ, δηλαδή συνολικά 4 δις ευρώ.

  2. Όσο θα εγκαθίστανται περισσότερα αιολικά πάρκα, αυτό το όφελος θα αυξάνεται με γρηγορότερο ρυθμό, διότιτα νέα αιολικά πάρκα είναι οικονομικά πιο ανταγωνιστικά και έχουν κλειδώσει ακόμα πιο χαμηλές τιμές αμοιβής. Για παράδειγμα, η μέση τιμή των αιολικών πάρκων που επιλέχθηκαν για κατασκευή κατά τον τελευταίο διαγωνισμό της ΡΑΕ που έγινε την 5/9/2022, είναι 57,66 €/MWh. Έτσι, με περισσότερα αιολικά το μείγμα παραγωγής ενέργειας θα γίνεται πιο ανταγωνιστικό, το μέσο κόστος θα πέφτει και ο καταναλωτής θα πληρώνει λιγότερα.

Ακολουθούν πίνακας και γράφημα με τα αριθμητικά στοιχεία:

Δείτε τη Μελέτη ΕΔΩ

Δείτε το διάγραμμα και τον πίνακα επιδοτήσεων στους καταναλωτές ανά πηγή ΕΔΩ