Εποπτικός οδηγός αδειοδοτικών διαδικασιών αιολικών πάρκων Eletaen Team 5 Οκτωβρίου, 2019

Εποπτικός οδηγός αδειοδοτικών διαδικασιών αιολικών πάρκων

Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2019

Η ΕΛΕΤΑΕΝ συνέταξε τον Οκτώβριο του 2019 ένα νέο οδηγό για τις τότε ισχύουσες διαδικασίες αδειοδότησης αιολικών πάρκων, καταγράφοντας το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, με στόχο να υποστηρίξει την ανάπτυξη των αιολικών επενδύσεων στην Ελλάδα. Ο συγκεκριμένος οδηγός αποτελεί συνέχεια του «A guide of licensing of wind farms in Greece» που εξέδωσε η ΕΛΕΤΑΕΝ τον Δεκέμβριο του 2018.

Ο οδηγός περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια:

  1. Άδεια Παραγωγής
  2. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
  3. Ηλεκτρική Διασύνδεση
  4. Άδεια Εγκατάστασης
  5. Δασικές Υπηρεσίες
  6. Μελέτη περίπτωσης – Παράδειγμα
  7. Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα

Όλα τα παραπάνω παρουσιάζονται μέσω διαγραμμάτων ροής, εικόνων και σύντομων κειμένων με στόχο να αποδοθεί όσο το δυνατόν καλύτερα το υφιστάμενο αδειοδοτικό πλαίσιο.

Ο οδηγός συντάχθηκε από τα παρακάτω μέλη της ΕΛΕΤΑΕΝ:

–         Παπασταματίου Παναγιώτης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ph.D, CEO

–         Αρμένης Στάθης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μέλος ΕΛΕΤΑΕΝ

–         Βλαμάκης Ανδρέας, Φυσικός-Περιβαλλοντολόγος, Μέλος ΕΛΕΤΑΕΝ

Δείτε τον οδηγό σε pdf