Το Ειδικό Τέλος και το αληθινό κόστος των Α.Π.Ε Eletaen Team 24 Σεπτεμβρίου, 2012

Το Ειδικό Τέλος και το αληθινό κόστος των Α.Π.Ε

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

Η απεικόνιση του κόστους των Α.Π.Ε. στα τιμολόγια ρεύματος δεν είναι ορθή. Οι Α.Π.Ε. μειώνουν το κόστος ρεύματος στις χονδρεμπορικές αγορές για μια σειρά από λόγους. Τέτοιοι είναι η ύπαρξη πληρωμών για τη συμβατική ηλεκτροπαραγωγή πέραν τις ωριαίας τιμής της αγοράς όπως και η πτώση της τιμής αυτής λόγω εκτόπισης από τις Α.Π.Ε. των ακριβότερων συμβατικών μονάδων (merit order effect). To γεγονός αυτό συνεπάγεται οικονομικό όφελος για τους Προμηθευτές και μεταφορά του σχετικού βάρους στους καταναλωτές μέσω του διοικητικά καθοριζόμενου τέλους ή τη δημιουργία ελλείμματος στον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. εξαιτίας μειωμένων καταβολών από τους Προμηθευτές. Με τον τρόπο αυτό, οι πόροι του Ειδικού Λογαρισμού επιδοτούν το κόστος των Προμηθευτών και συνακόλουθα μειώνουν το περιθώριο του ανταγωνισμού τους.

Πλήθος μελετών, κειμένων και ερευνών έχουν παρουσιάσει και τεκμηριώσει το ανωτέρω φαινόμενο στην Ελλάδα και διεθνώς.

Σύντομο σημείωμα για το έλλειμμα του ΕΛΑΠΕ, Μάρτιος 2015

Αν οι Προμηθευτές κατέβαλαν αυτό που όφειλαν, το ΕΤΜΕΑΡ δεν θα χρειαζόταν καμία αύξηση.

Δείτε το σημείωμα

Σύντομο σημείωμα για το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ, Απρίλιος 2012

Δείτε το σημείωμα

Μελέτη της APREN Πορτογαλίας, Δεκέμβριος 2011

Δείτε τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης στα Ελληνικά

Δείτε το κείμενο της μελέτης

Παρουσίαση στη συνάντηση εργασίας που οργάνωσε το ΥΠΕΚΑ την 07/10/2011

Δείτε την παρουσίαση της ΕΛΕΤΑΕΝ

Μελέτη του ΙΟΒΕ για τις επιδράσεις της μεγάλης διείσδυσης Α.Π.Ε., Ιούλιος 2011

Δείτε την αναλυτική παρουσίαση για τη  Μελέτη ΙΟΒΕ

Δείτε το δελτίο τύπου  για τη Μελέτη ΙΟΒΕ

Μελέτη του ΕΜΠ/ΕΣΗΑΠΕ για το Ειδικό Τέλος Α.Π.Ε.: Ανάλυση και προβλέψεις, Μάρτιος 2011

Δείτε την παρουσίαση για τη Μελέτη ΕΜΠ/ΕΣΗΑΠΕ

Δείτε τα βασικά συμπεράσματα της Μελέτης ΕΜΠ/ΕΣΗΑΠΕ

Μελέτη της EWEA για το “Merit Order Effect” (MOE), Απρίλιος 2010

Δείτε τη μελέτη της EWEA