Δελτίο Τύπου για τις προτάσεις της Ρ.Α.Ε. για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας Eletaen Team 25 Ιουλίου, 2012

Δελτίο Τύπου για τις προτάσεις της Ρ.Α.Ε. για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2012

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

με αφορμή τις προτάσεις της Ρ.Α.Ε. για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

 

Απαιτείται ουσιαστική απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας

και άρση των θεσμικών στρεβλώσεων που εμποδίζουν την ανάπτυξη και αυξάνουν το κόστος

Τα περιθώρια μείωσης του κόστους που υπάρχουν στην παραγωγή και προμήθεια ρεύματος  είναι σημαντικά και πρέπει να αξιοποιηθούν προς όφελος του καταναλωτή και της εθνικής οικονομίας. Τα περιθώρια αυτά εντοπίζονται στο υψηλό κόστος των συμβατικών καυσίμων, είτε των εισαγόμενων λόγω του ανεπαρκούς ανταγωνισμού στην αγορά φυσικού αερίου, είτε των εγχώριων λόγω των περιορισμών στην ισότιμη πρόσβαση. Σημαντική μείωση του κόστους μπορεί να προέλθει και από την άρση των απίθανων στρεβλώσεων στη λιανική αγορά και την βελτίωση της χρήσης των δικτύων. Αυτά είναι μερικά από τα πεδία πολιτικής παρέμβασης που οριοθετούνται και στο κείμενο της Ρ.Α.Ε.

Η Κυβέρνηση οφείλει να ιεραρχήσει ορθολογικά τις προτεραιότητες αυτές. Να προτάξει τα ουσιαστικά και μεγάλα προβλήματα της αγοράς και να μην παρασυρθεί από την εύκολη και ανέξοδη στοχοθέτηση των Α.Π.Ε. Ακολούθως, η πολιτική για τις Α.Π.Ε. πρέπει να διασφαλίζει την ανάπτυξη των επενδύσεων χωρίς υπερβολική αποζημίωση και την βιωσιμότητα του μηχανισμού στήριξης μέσω της άρσης των στρεβλώσεων του Ειδικού Τέλους, οι οποίες επιβαρύνουν τον καταναλωτή, επιδοτούν  το κόστος των προμηθευτών και δυσφημούν τις Α.Π.Ε.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ θεωρεί εξαιρετικά θετική τη δημοσιοποίηση του κειμένου με τις προτάσεις Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για την αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Με το κείμενό της η Ρ.Α.Ε. θέτει μια αποτελεσματική και επαρκή βάση διαλόγου, που μπορεί και πρέπει να οδηγήσει σε άμεση εξειδίκευση -όπως σημειώνει και η Αρχή- των αναγκαίων μέτρων και πολιτικών που απαιτούνται για την ουσιαστική απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας προς όφελος του καταναλωτή και της εθνικής οικονομίας. Η ΕΛΕΤΑΕΝ θα συμμετάσχει με συγκεκριμένες και αναλυτικές προτάσεις τόσο σε αυτό το προκαταρκτικό στάδιο όσο και στη διαβούλευση επί των πιο αναλυτικών προτάσεων της Ρ.Α.Ε.

Δείτε το Δελτίο Τύπου σε pdf