Άρθρο του Π. Παπασταματίου στον τόμο Greek Energy 2018 Eletaen Team 30 Ιουνίου, 2018

Άρθρο του Π. Παπασταματίου στον τόμο Greek Energy 2018

Με τη σύσταση και τη συγκρότηση της Εθνικής Επιτροπής για την Ενέργεια και το Κλίμα, ξεκίνησε πρόσφατα η διαδικασία για την επικαιροποίηση του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας. Το Υπουργείο έχει ανακοινώσει μια φιλόδοξη και εκτενή διαδικασία διαβούλευσης που περιλαμβάνει την εμπλοκή των ενεργειακών φορέων και των κομμάτων. Η Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας ΕΛΕΤΑΕΝ θα συμμετέχει ενεργά σε όλες τις σχετικές δράσεις και συζητήσεις.

Κατά την ΕΛΕΤΑΕΝ, οι κεντρικοί στόχοι του ενεργειακού σχεδιασμού είναι:

  1. Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, προστασία του περιβάλλοντος και διατήρηση των υδάτινων πόρων.
  2. Ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια εφοδιασμού – Ισχυρή συμβολή της Ελλάδας στην ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης
  3. Οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση
  4. Ανταγωνισμός και προστασία καταναλωτή
  5. Τεχνολογική έρευνα, καινοτομία και ανάπτυξη

Το σημείωμα που δημοσίευσε το Παναγιώτης Παπασταματίου στον τόμο GREEK ENERGY 2018 δεν καλύπτει όλους τους ανωτέρω άξονες ούτε όλες τις προτάσεις πολιτικής. Σύνοψη αυτών μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΛΕΤΑΕΝ.

Ειδικότερα μπορεί να αναζητηθούν τα ακόλουθα κείμενα:

  • Οι απαντήσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ στο ερωτηματολόγιο του ΥΠΕΝ για τον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό
  • Το βασικό κείμενο πολιτικής και θέσεων, Μάρτιος 2018
  • Η ολοκληρωμένη πρόταση για την αναπροσαρμογή της Χρέωσης Προμηθευτών
  • Οι βασικές θέσεις για την τροποποίηση του ΕΧΠ Α.Π.Ε.
  • Οι θέσεις για τις νέες διαγωνιστικές διαδικασίες Α.Π.Ε.

To σημείωμα του Π. Παπασταματίου επικεντρώνεται, όπως προϊδεάζει και ο τίτλος του, στη γεωστρατηγική διάσταση και τη διάσταση της ασφάλειας στον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό, και τούτο για δύο λόγους:

1ον διότι η επικαιρότητα την τελευταία περίοδο έχει αναδείξει ξανά τη σημαντικότητα των σχετικών ζητημάτων, γεωστρατηγικής ισχύος και ασφάλειας και

2ον διότι δεν έχει αναδειχθεί, τουλάχιστον δημόσια, στο βαθμό που αξίζει η σημασία του ενεργειακού σχεδιασμού για τη γεωστρατηγική θέση και την ασφάλεια της χώρας και κυρίως δεν έχει αναδειχθεί ο κρίσιμος ρόλος της Αιολικής Ενέργειας.

Κατεβάστε το άρθρο του Π. Παπασταματίου σε pdf

Δείτε το φετινό και τους παλαιότερους τόμους του GREEK ENERGY