Οι απαντήσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ για τον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό Eletaen Team 17 Απριλίου, 2018

Οι απαντήσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ για τον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό

Τρίτη, 17 Απριλίου 2018

Η ΕΛΕΤΑΕΝ απέστειλε στις 16/04/2018 τις απαντήσεις της στο ερωτηματολόγιο του ΥΠΕΝ για τον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό. Πρόκειται για κωδικοποιημένη σύνοψη των βασικών θέσεων που καλύπτουν όλα τα ζητήματα της ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής με έμφαση στις Α.Π.Ε. και ειδικότερα την αιολική ενέργεια.

Κατά την ΕΛΕΤΑΕΝ, οι κεντρικοί στόχοι του ενεργειακού σχεδιασμού είναι:

  1. Ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια εφοδιασμού – Ισχυρή συμβολή της Ελλάδας στην ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης
  2. Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, προστασία του περιβάλλοντος και διατήρηση των υδάτινων πόρων.
  3. Οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση
  4. Ανταγωνισμός και προστασία καταναλωτή
  5. Τεχνολογική έρευνα, καινοτομία και ανάπτυξη

Δείτε τις απαντήσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ στο Ερωτηματολόγιο του ΥΠΕΝ