Οι θέσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ για τον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό Eletaen Team 17 Απριλίου, 2018

Οι θέσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ για τον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό

Τρίτη, 17 Απριλίου 2018

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Oι θέσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ για τον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό

Απαιτούνται φιλόδοξοι κλιματικοί στόχοι και στόχοι Α.Π.Ε.
Η προωθούμενη αλλαγή του Χωροταξικού των Α.Π.Ε. να μην υπονομεύει τις επενδύσεις και τον Ενεργειακό Σχεδιασμό
Με μεγάλες επενδύσεις και διασυνδέσεις, να αξιοποιηθεί πλήρως το αιολικό δυναμικό – ειδικά του Αιγαίου – ως παράγοντας ασφάλειας και γεωστρατηγικός πόρος
Να υπάρξει ισχυρή διάσταση Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας ΕΛΕΤΑΕΝ συμμετέχει ενεργά σε όλες τις δράσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό.

Στo πλαίσιο αυτό, σε συνέχεια της παρουσίασής της κατά την ημερίδα του ΥΠΕΝ την 2/4/2018, η ΕΛΕΤΑΕΝ απέστειλε τις απαντήσεις της στο σχετικό ερωτηματολόγιο του Υπουργείου. Πρόκειται για κωδικοποιημένη σύνοψη των βασικών θέσεων που καλύπτουν όλα τα ζητήματα της ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής με έμφαση στις Α.Π.Ε. και ειδικότερα την αιολική ενέργεια.

Κατά την ΕΛΕΤΑΕΝ, οι κεντρικοί στόχοι του ενεργειακού σχεδιασμού είναι:

  1. Ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια εφοδιασμού – Ισχυρή συμβολή της Ελλάδας στην ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης
  2. Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, προστασία του περιβάλλοντος και διατήρηση των υδάτινων πόρων.
  3. Οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση
  4. Ανταγωνισμός και προστασία καταναλωτή
  5. Τεχνολογική έρευνα, καινοτομία και ανάπτυξη

Από τις επιμέρους απαντήσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ που επισυνάπτονται, αξίζει να τονισθούν τα ακόλουθα σημεία:

Α] Ενεργειακός και Χωροταξικός Σχεδιασμός

Παράλληλα με τη διαδικασία για την εκπόνηση του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού, η Κυβέρνηση έχει εξαγγείλει την αναθεώρηση του υφιστάμενου Χωροταξικού Σχεδιασμού των Α.Π.Ε. Έχει δε συγκροτήσει  σχετική ομάδα εργασίας, για τις εργασίες της οποίας ο κλάδος των Α.Π.Ε. δεν έχει ενημέρωση. Υπάρχει εύλογη ανησυχία ότι ο προωθούμενος Χωροταξικός Σχεδιασμός θα είναι συντηρητικός και θα υπονομεύσει την πράξη τον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό εμποδίζοντας τις επενδύσεις για την ανάπτυξη των Α.Π.Ε. και την προστασία του κλίματος.

Η Κυβέρνηση στέλνει έτσι αντιφατικά μηνύματα. Εξαγγέλλει ότι θα σχεδιάσει φιλόδοξες ενεργειακές και κλιματικές πολιτικές ενώ ταυτόχρονα διαφαίνεται μια επιδίωξη να προκαταλάβει τα αποτελέσματα της επικείμενης αξιολόγησης του υφιστάμενου Χωροταξικού Πλαισίου των Α.Π.Ε. και να επιβάλει την πλήρη κατάργηση και αντικατάστασή του, αγνοώντας στην πράξη όχι μόνο την επιτυχημένη μέχρι σήμερα εφαρμογή του αλλά και τις διαδοχικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που το έχουν κρίνει και εγκρίνει.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ προτείνει, στο πλαίσιο του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού, να διαμορφωθεί μηχανισμός που θα διασφαλίζει ότι οι επιμέρους πολιτικές και ειδικά ο Χωροταξικός Σχεδιασμός δεν θα υπονομεύουν τις επενδύσεις και τους στόχους της ενεργειακής και κλιματικής στρατηγικής.

 

Β] Μεγάλες επενδύσεις και διασυνδέσεις για την πλήρη αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού, ειδικά του Αιγαίου

Η Ελλάδα πρέπει να στρέψει την προσοχή της στον μοναδικό επιβεβαιωμένο ενεργειακό πόρο της, που είναι το αιολικό της δυναμικό και ειδικά αυτό του Αιγαίου, νησιωτικό και θαλάσσιο.

Αυτό απαιτεί μεγάλες επενδύσεις σε αιολικές εγκαταστάσεις και σε διασυνδέσεις.

Έτσι θα πετύχει κρίσιμους στόχους:

1)  Ενεργειακή θωράκιση του ευαίσθητου γεωγραφικού χώρου του Αιγαίου γεγονός που ενισχύσει την πολιτική ασφάλειας.

2)  Ενίσχυση του γεωστρατηγικού ρόλου της Ελλάδας και ειδικά του χώρου του Αιγαίου πελάγους. Το Αιγαίο πέλαγος, με το αιολικό του δυναμικό, μπορεί να καταστήσει την Χώρα εξαγωγέα πράσινης ενέργειας και έτσι να αποτελέσει πολύτιμο παράγοντα για την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης. Αυτό, σε συνδυασμό με την εγκατάσταση πολύ μεγάλων, ξένων και Ελληνικών, επενδύσεων σε αιολικά πάρκα και διασυνδέσεις στα νησιά και τη θάλασσα του Αιγαίου, ενισχύει τη διεθνή σημασία -άρα και την ασφάλεια- της περιοχής.

Γ] Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη

Μια ολοκληρωμένη ενεργειακή στρατηγική οφείλει να περιλαμβάνει ισχυρή διάσταση έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Η Ελλάδα οφείλει να επιλέξει μερικούς τομείς που διεθνώς βρίσκονται ακόμα έως το ημι-εμπορικό στάδιο ανάπτυξης και να επενδύσει σε αυτούς, στοχεύοντας να κερδίσει μερίδιο στη τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της επόμενης δεκαετίας και αυτών που θα ακολουθήσουν.

Ανάμεσα στους τομείς που προτείνει η ΕΛΕΤΑΕΝ είναι η αποθήκευση ενέργειας και οι πλωτές ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για τομείς που έχουν γνωρίσει πρόοδο διεθνώς την τελευταία πενταετία, συνδυάζονται άριστα με τα γεωφυσικά χαρακτηριστικά της Χώρας και με τους επιμέρους στόχους του ενεργειακού σχεδιασμού. Μπορεί δε να προσφέρουν πολλαπλασιαστικά αναπτυξιακά οφέλη συνδυαζόμενος με την ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, τη βιομηχανία καλωδίων και ηλεκτρολογικού υλικού και τις σχετικές υπηρεσίες.

Πέραν αυτών, με τις απαντήσεις της στο ερωτηματολόγιο του ΥΠΕΝ, η ΕΛΕΤΑΕΝ καλεί -ανάμεσα στα άλλα- για:

1.  Φιλόδοξο εθνικό στόχο για τη μείωση των εκπομπών για το 2030
2.  Εθνικό στόχο Α.Π.Ε. που πρέπει να είναι σαφώς υψηλότερος από τον ανάλογο στόχο 35% που πρότεινε το Ευρωκοινοβούλιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
3.  Συγκεκριμένους ενδιάμεσους στόχους Α.Π.Ε. στην πορεία προς το 2030

Ο Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός πρέπει να είναι συμβατός με ένα μονοπάτι  πλήρους αποανθρακοποίησης της οικονομίας ως τα μέσα του αιώνα και με τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, στόχος της οποίας είναι η συγκράτηση της πλανητικής θερμοκρασίας αρκετά κάτω από τους +2°C και αν είναι εφικτό, στον 1,5°C.

Δείτε το Δελτίο Τύπου σε pdf

Δείτε τις απαντήσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ στο Ερωτηματολόγιο του ΥΠΕΝ