Βασικές θέσεις για την τροποποίηση του Χωροταξικού των Α.Π.Ε. Eletaen Team 15 Φεβρουαρίου, 2018

Βασικές θέσεις για την τροποποίηση του Χωροταξικού των Α.Π.Ε.

Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος συγκρότησε το Φεβρουάριο 2018 ομάδα εργασίας για την σύνταξη των προδιαγραφών για την πρόσληψη συμβούλου-μελετητή για την τροποποίηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Α.Π.Ε. Η ΕΛΕΤΑΕΝ θεωρεί ότι εφόσον κριθεί αναγκαία η τροποποίηση του, το νέο Πλαίσιο δεν θα πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά σε στρατηγικές κατευθύνσεις χωρίς αναλυτικά κριτήρια και κανονιστικό χαρακτήρα. Ένα τέτοιο κείμενο  απλά δεν θα μπορεί να εφαρμοσθεί. Φυσικά έχει σημασία το εύρος των περιορισμών. Το υφιστάμενο ΕΧΠ είναι αρκετά περιοριστικό με μερικούς υπερβολικούς και άστοχους αποκλεισμούς που δεν πρόσφεραν στην ουσιαστικά προστασία του περιβάλλοντος.

Διαβάστε το κείμενο βασικών θέσεων για την τροποποίηση του ΕΧΠ-Α.Π.Ε.