Επιστολή στο ΥΠΕΝ για τη Χρέωση Προμηθευτών Eletaen Team 15 Φεβρουαρίου, 2018

Επιστολή στο ΥΠΕΝ για τη Χρέωση Προμηθευτών

Επιστολή απεύθυνε η ΕΛΕΤΑΕΝ στον Υπουργό Π.ΕΝ., κ. Σταθάκη θέλοντας να επανέλθει στο κρίσιμο θέμα της Χρέωσης Προμηθευτών.

Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι είναι σημαντική η προσπάθεια του Υπουργείου, που ξεκίνησε με το Ν.4414/2016, να εξορθολογήσει με δίκαιο και καινοτόμο τρόπο τη μέθοδο χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, αίροντας τις σχετικές στρεβλώσεις.

Η αναπροσαρμογή της ΧΠ που προβλέπεται στο κείμενο της 3ης αξιολόγησης, πρέπει να γίνει σε στενή συνεργασία με τον κλάδο ώστε να εφαρμοσθεί με δίκαιο και διαφανή τρόπο με τη λειτουργία του νέου σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρισμού (target model).

Βασική φιλοσοφία που πρέπει να σεβαστεί και να διατηρήσει η αναπροσαρμογή της ΧΠ είναι η αποτύπωση του οφέλους που λαμβάνουν οι προμηθευτές από τη διείσδυση των Α.Π.Ε. και η αξιοποίηση της αξίας αυτής υπέρ των Α.Π.Ε. και των καταναλωτών. Για αυτό, βασικό πυλώνα της πρότασής μας αποτελεί ο απολογιστικός υπολογισμός σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη ΡΑΕ αυτού του οφέλους, που θα αποτελεί τον οδηγό για το καθορισμό του ύψους μιας σταθερής Χρέωσης στους Προμηθευτές για το επόμενο διάστημα.

Δείτε την επιστολή

Δείτε την ολοκληρωμένη πρόταση για τη Χρέωση Προμηθευτών