Επιστολή στο ΥΠΕΝ για τον όρο στάθμης θορύβου σε ΑΕΠΟ Eletaen Team 16 Φεβρουαρίου, 2018

Επιστολή στο ΥΠΕΝ για τον όρο στάθμης θορύβου σε ΑΕΠΟ

Επιστολή  έστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ στο ΥΠΕΝ την 16/02/2018 για ζήτημα προβληματικού όρου σχετικά με το θόρυβο λειτουργίας σε πολλές ΑΕΠΟ Αιολικών Πάρκων, που έχουν εκδοθεί από την Δι.Πε.Χω. Δυτικής Ελλάδας και ζήτησε την παροχή εκ μέρους σας κατάλληλων οδηγιών.

Δείτε την επιστολή