Βασικό κείμενο πολιτικής και θέσεων | Μάρτιος 2018 Eletaen Team 21 Μαρτίου, 2018

Βασικό κείμενο πολιτικής και θέσεων | Μάρτιος 2018

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

Το Βασικό κείμενο πολικής και θέσεων της ΕΛΕΤΑΕΝ έχει συνταχθεί με στόχο την προώθηση της αιολικής ενέργειας και γενικότερα των Α.Π.Ε. και κυρίως την ισότιμη συμμετοχή της Ελλάδας στα περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά οφέλη που συνδέονται με την προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Καλύπτει συνοπτικά όλα τα σημαντικά θέματα στρατηγικής και επικαιρότητας κα οργανώνεται στο ακόλουθα υποκεφάλαια

α]  Στόχοι Α.Π.Ε. για το 2020 και 2030 – Επενδύσεις

β] Ανταγωνιστικές διαδικασίες Α.Π.Ε.

γ] Ειδικός Λογαριασμός ΛΑΓΗΕ – Χρέωση Οφέλους Προμηθευτών

δ] Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Α.Π.Ε.

ε] Εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε περιοχές του δικτύου Natura 2000

στ] Αναποτελεσματικές διαδικασίες αδειοδότησης

ζ]   Ενημέρωση και επικοινωνία

Διαβάστε το Βασικό κείμενο πολιτικής και θέσεων της ΕΛΕΤΑΕΝ, Μάρτιος 2018