Κοινή επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΣΜΥΕ στο ΥΠΕΝ για τη μείωση της Χρέωσης Προμηθευτών

Ενόψει των συζητήσεων που γίνονται σχετικά με μείωση της υφιστάμενης Χρέωσης Προμήθειας υπό την προϋπόθεση ότι ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) θα παραμείνει πλεονασματικός με ικανό περιθώριο, η ΕΛΕΤΑΕΝ και ο ΕΣΜΥΕ απέστειλαν στις 21/03/2018 κοινή επιστολή στους αρμόδιους φορείς ζητώντας να ληφθούν υπ΄ όψιν κρίσιμα μεγέθη και στοιχεία που επηρεάζουν σημαντικά την εκτιμώμενη λογιστική εικόνα του ΕΛΑΠΕ. Τα στοιχεία αυτά αναλύονται συνοπτικά στην επιστολή.

Δείτε την επιστολή