Κοινή επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΣΜΥΕ στο ΥΠΕΝ για τη μείωση της Χρέωσης Προμηθευτών Eletaen Team 21 Μαρτίου, 2018

Κοινή επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΣΜΥΕ στο ΥΠΕΝ για τη μείωση της Χρέωσης Προμηθευτών

Ενόψει των συζητήσεων που γίνονται σχετικά με μείωση της υφιστάμενης Χρέωσης Προμήθειας υπό την προϋπόθεση ότι ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) θα παραμείνει πλεονασματικός με ικανό περιθώριο, η ΕΛΕΤΑΕΝ και ο ΕΣΜΥΕ απέστειλαν στις 21/03/2018 κοινή επιστολή στους αρμόδιους φορείς ζητώντας να ληφθούν υπ΄ όψιν κρίσιμα μεγέθη και στοιχεία που επηρεάζουν σημαντικά την εκτιμώμενη λογιστική εικόνα του ΕΛΑΠΕ. Τα στοιχεία αυτά αναλύονται συνοπτικά στην επιστολή.

Δείτε την επιστολή