Επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μείωση της Χρέωσης Προμηθευτών Eletaen Team 22 Μαρτίου, 2018

Επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μείωση της Χρέωσης Προμηθευτών

Ενόψει των συζητήσεων που γίνονται σχετικά με μείωση της υφιστάμενης Χρέωσης Προμήθειας υπό την προϋπόθεση ότι ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) θα παραμείνει πλεονασματικός με ικανό περιθώριο, η ΕΛΕΤΑΕΝ απέστειλε στις 22/03/2018 επιστολή στα αρμόδια στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δείτε την επιστολή