Επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμβατότητα αιολικών πάρκων και βιοποικιλότητας   Eletaen Team 22 Μαρτίου, 2018

Επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμβατότητα αιολικών πάρκων και βιοποικιλότητας

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

Στις 22/03/2018 η ΕΛΕΤΑΕΝ απέστειλε επιστολή σε αρμόδια στελέχη της ΓΔ Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους κοινοποίησε την Απόφαση ΣτΕ 47/2018. Ως γνωστόν το Ελληνικό Συμβούλιο της Επικρατείας έχει διαμορφώσει με τη νομολογία του μακρά και αυστηρή παράδοση στην προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Με διαδοχικές αποφάσεις του, πριν τη θέσπιση του ισχύοντος Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ (ΕΧΠ-ΑΠΕ) το 2008, είχε διαπιστώσει την ανεπάρκεια του χωροταξικού σχεδιασμού για τις ΑΠΕ και ειδικά τα αιολικά πάρκα γεγονός που είχε αποτελέσει τη βάση για την έκδοση αρκετών ακυρωτικών του αποφάσεων σε βάρος σχεδιαζόμενων επενδύσεων. Πλέον, οι Αποφάσεις ΣτΕ 1421/2013, 4189/2014 και άλλες εξέτασαν και αποφάνθηκαν υπέρ της επάρκειας του ΕΧΠ-ΑΠΕ και της ΣΜΠΕ. Η Απόφαση ΣτΕ 47/2018 αγγίζει κρίσιμα θέματα, γενικότερου ενδιαφέροντος, που αφορούν την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα και τα οποία θίγονται και στην Υπόθεση 2014/4073.

Συνοπτικά, με την ως άνω απόφασή του το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο απέρριψε αιτήσεις ακύρωσης κατά αιολικού πάρκου, στηριζόμενο σε κρίσεις και σκέψεις που  ενισχύουν και επιβεβαιώνουν -για ακόμη μια φορά- την εγκυρότητα και επάρκεια τόσο του ισχύοντος Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ (ΕΧΠ-ΑΠΕ) όσο και της σχετικής Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων [ΚΥΑ αριθμ. 49828/12.11.2008 (ΦΕΚ 2464Β)].

Η ανωτέρω βάση που έχει τεθεί από το ανώτατο δικαστήριο της Ελλάδας πρέπει να γίνεται σεβαστή και να αποτελεί οδηγό για τις ενέργειες της διοίκησης. Η παρατήρηση αυτή αποκτά κρίσιμη σημασία ενόψει τόσο της Υπόθεσης 2014/4073 όσο και της εξαγγελθείσας πρόθεσης της Ελληνικής Κυβέρνησης να τροποποιήσει το ΕΧΠ-ΑΠΕ.

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ με συνημμένα σημαντικά αποσπάσματα της ΣτΕ 47/2018

Δείτε την Απόφαση ΣτΕ 47/2018