Επιστολή στον Υπουργό ΠΕΝ για την επέκταση της Άδειας Λειτουργίας των αιολικών πάρκων Eletaen Team 27 Μαρτίου, 2018

Επιστολή στον Υπουργό ΠΕΝ για την επέκταση της Άδειας Λειτουργίας των αιολικών πάρκων

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Γνωρίζουμε ότι η διαμόρφωση του πλαισίου τόσο για τη ριζική ανακαίνιση του εξοπλισμού όσο για την ανανέωση της άδειας των αιολικών πάρκων που συμπληρώνουν 20ετία απασχολεί ήδη το Υπουργείο Σας.

Όμως, εντός των επόμενων δύο μηνών αρχίζουν να λήγουν οι άδειες λειτουργίας και οι συμβάσεις αγοραπωλησίας των αιολικών πάρκων που εγκαταστάθηκαν στη χώρα μας πριν από 20 έτη. Προκειμένου να μην βρεθούν ξαφνικά οι επενδύσεις αυτές “στον αέρα” -αλλά και για λόγους δίκαιης και ισότιμης αντιμετώπισης των επενδύσεων- απαιτείται να προωθηθεί άμεσα κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση που θα εντάσσει και αυτά τα έργα σε καθεστώς ανάλογο με αυτό που ισχύει για τα έργα που λειτούργησαν από την 1.1.2002 και μετά και το οποίο εισήχθη με την Υποπαράγραφο ΙΓ.4 του Ν.4254/2014.

Δείτε ολόκληρη την επιστολή