Επιστολή στο ΥΠΕΝ για τους διαγωνισμούς Eletaen Team 19 Μαρτίου, 2018

Επιστολή στο ΥΠΕΝ για τους διαγωνισμούς

Επιστολή  έστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ στον Υπουργό ΠΕΝ την 19/03/2018 με την οποία επισήμανε την ανάγκη έγκαιρης αντιμετώπισης κρίσιμων παραμέτρων για την επιτυχία των επικείμενων διαγωνισμών.

Επιγραμματικά αυτές περιλαμβάνουν:

  • Την επιστροφή αζημίως της Εγγυητικής Επιστολής για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης.
  • Την ανάγκη να μην υπάρξει το υπερβολικό 80% ως αναγκαίο ποσοστό υπερκάλυψης της δημοπρατούμενης ισχύος.
  • Την ανάγκη να διατεθεί επαρκής χρόνος και πόροι στους Διαχειριστές ώστε να ανταποκριθούν στο αυξημένο ενδιαφέρον.
  • Την ανάγκη  να ληφθεί ειδική μέριμνα για την  Πελοπόννησο όπου έχει  δημιουργηθεί σημαντικό περιθώριο ισχύος.
  • Την ύπαρξη ευελιξίας ως προς την ισχύ ενός έργου που συμμετέχει στο διαγωνισμό.
  • Την ύπαρξη ευελιξίας ως προς μικρές μεταβολές της ισχύος ενός έργου μετά την επιλογή του σε διαγωνισμό.
  • Τον υπολογισμό των προθεσμιών ολοκλήρωσης των έργων.
  • Την κατάργηση του Τέλους Διατήρησης Αδειών Παραγωγής.

Δείτε την επιστολή

Δείτε επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ στη ΡΑΕ για τους διαγωνισμούς