Παρουσίαση Δ. Λάλα στη συνάντηση για τον Ενεργειακό Σχεδιασμό Eletaen Team 4 Ιουλίου, 2018

Παρουσίαση Δ. Λάλα στη συνάντηση για τον Ενεργειακό Σχεδιασμό

Την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών διοργάνωσε συνάντηση υπό την αιγίδα της ΕΛΕΤΑΕΝ με θέμα «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ηλεκτροπαραγωγή στην πορεία επίτευξης χαμηλών εκπομπών άνθρακα έως το 2050». Πλην της ΕΛΕΤΑΕΝ, συμμετείχαν εκπρόσωποι από πολλούς συνδέσμους ΑΠΕ: ΕΣΗΑΠΕ, ΣΕΦ, ΣΠΕΦ, ΠΟΣΠΗΕΦ, ΕΣΜΥΕ, ΕΛΕΑΒΙΟΜ, ΣΕΗΑΠΕ και την Greenpeace.

H βασική παρουσίαση έγινε από το μέλος του ΔΣ της ΕΛΕΤΑΕΝ Καθ. Δημήτρη Λάλα, που μίλησε με θέμα «Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός και Ενεργειακά Μοντέλα: Συγκλίσεις και Αποκλίσεις». Τα συμπεράσματα της ομιλίας είναι:

  • Η απανθακοποίηση του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα είναι αναπόφευκτη με ή χωρίς νέα μέτρα και πολιτικές και ακόμη και χωρίς πολύ υψηλές τιμές CO2. (>50% σε σύγκριση με το 2005 και μέχρι 90% το 2050).
  • Όλα τα μοντέλα, και μάλιστα σχεδόν για όλα τα σενάρια, δείχνουν ότι η αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να είναι μικρή της τάξης του 10-15% σωρευτικά μέχρι το 2050.
  • Η εγκατεστημένη ισχύς θα αυξηθεί σημαντικά σε όλα τα σενάρια και σχεδόν σε ορισμένες περιπτώσεις θα διπλασιαστεί.
  • Στα περισσότερα σενάρια, περίπου το 5-8% της ελληνικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας καλύπτεται από εισαγωγές αλλά υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των σεναρίων με ορισμένα να δείχνουν καθαρή εξαγωγή.
  • Η ύπαρξη ουσιαστικών διασυνδέσεων με όλες τις γειτονικές χώρες παρέχει πρόσθετη ασφάλεια στη σταθερότητα του δικτύου ενόψει της μεγάλης διείσδυσης των ΑΠΕ στην Ελλάδα αλλά και στις γειτονικές χώρες
  • Η εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ σε όλα τα σενάρια φτάνει έως το 2050 σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70% της συνολικής  εγκατεστημένης ισχύος (19500 MW έως 35000 MW ΑΠΕ, από περίπου. 8920 MW στις 31/12/2017).
  • Η συμβολή των ΑΠΕ, κυρίως αιολικών και ηλιακών φωτοβολταϊκών, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα περισσότερα σενάρια, υπερβαίνει το 60%.
  • Η μεγάλη αύξηση της δυναμικότητας ΑΠΕ σε όλα τα σενάρια εξαρτάται από την ουσιαστική αναβάθμιση της υπάρχουσας υποδομής δικτύου και την κατασκευή πρόσθετων δυνατοτήτων του εθνικού δικτύου και των διασυνδέσεων.
  • Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να αρχίσει το συντομότερο η απαιτούμενη διοικητική προετοιμασία και προγραμματισμός.

Δείτε την παρουσίαση του Δ. Λάλα