Απόψεις για την πρόταση του ΥΠΕΝ για την Άδεια Παραγωγής Eletaen Team 21 Ιανουαρίου, 2020

Απόψεις για την πρόταση του ΥΠΕΝ για την Άδεια Παραγωγής

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου  2020

Τις απόψεις για την πρόταση του ΥΠΕΝ για την απλοποίηση των διαδικασιών για την άδεια παραγωγής υπέβαλε η ΕΛΕΤΑΕΝ στο πλαίσιο της Επιτροπής που έχει συστήσει το Υπουργείο. Σύμφωνα με την ΕΛΕΤΑΕΝ η συνολική πρόταση που παρουσιάστηκε στην Επιτροπή του ΥΠΕΝ κατά τη συνεδρίαση της 13.1.2020 στην πλήρη εφαρμογή της είναι εξαιρετικά γενναία και περιλαμβάνει ριζική επιτάχυνση των διαδικασιών. Συνδυαζόμενη οπωσδήποτε με τις επικείμενες, άκρως απαραίτητες, παρεμβάσεις για την περιβαλλοντική και λοιπή αδειοδότηση, μπορεί να διαμορφώσει ένα εξαιρετικά θετικό νέο συνολικό αδειοδοτικό πλαίσιο για τις Α.Π.Ε.

Προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη από την πλήρη υλοποίηση της πρότασης αυτής θα πρέπει:

  • Να τεθούν επαρκείς ασφαλιστικές δικλίδες που δεν θα επιτρέπουν σε φορείς που δεν διαθέτουν την αναγκαία δέσμευση και βούληση, να εκμεταλλευτούν το νέο απλοποιημένο περιβάλλον εις βάρος της πραγματικής υλοποίησης έργων.
  • Να συνεχιστεί με την ίδια ένταση και ενθουσιασμό η εργασία για την προετοιμασία του Κανονισμού και την αποσαφήνιση των τεχνικών λεπτομερειών και διαδικασιών της νέας νομοθεσίας και του πληροφοριακού συστήματος.
  • Να δοθεί έμφαση, όχι μόνο στις διαδικασίες χορήγησης νέων Βεβαιώσεων Καταχώρησης, αλλά κυρίως στις διαδικασίες τροποποίησης των υφιστάμενων αδειών που είναι ήδη σε ανάπτυξη.
  • Να τεθούν ασφαλιστικές δικλίδες ώστε να αποφευχθούν υπερβολές και καταχρηστικές συμπεριφορές που θα επιτρέψουν την αθρόα έκδοση Βεβαιώσεων Καταχώρησης χωρίς σοβαρές πιθανότητες υλοποίησης. Κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε πρόβλημα στους Διαχειριστές και τις λοιπές υπηρεσίες και πιθανόν θα ήταν δυσεξήγητο στις τοπικές κοινωνίες.

Δείτε τις απόψεις της ΕΛΕΤΑΕΝ επί της πρότασης του ΥΠΕΝ ΕΔΩ

Δείτε τις απόψεις της ΕΛΕΤΑΕΝ στην παλαιότερη πρόταση (25.11.2019) ΕΔΩ

Δείτε την αρχική συνολική πρόταση της ΕΛΕΤΑΕΝ (9.2.2019) ΕΔΩ