Επιστολή στην Επιτροπή του ΥΠΕΝ με απόψεις για την άδεια παραγωγής Eletaen Team 25 Νοεμβρίου, 2019

Επιστολή στην Επιτροπή του ΥΠΕΝ με απόψεις για την άδεια παραγωγής

Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2019

Στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής που έχει συστήσει το ΥΠΕΝ για την απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών Α.Π.Ε., η ΕΛΕΤΑΕΝ υπέβαλε τις απόψεις και τα σχόλια της επί της νομοθετικής πρότασης για την άδεια παραγωγής που έχει προτείνει η ΡΑΕ.

Η προτεινόμενη ρύθμιση κινείται επί της αρχής σε ορθή κατεύθυνση και μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απλοποίηση της διαδικασίας χορήγησης και κυρίως τροποποίησης των αδειών παραγωγής. Η ΕΛΕΤΑΕΝ σημειώνει ότι ο ρόλος της άδειας παραγωγής, ως αρχικής άδειας σκοπιμότητας, είναι σημαντικός διότι εξασφαλίζει υπό όρους σε ένα φορέα το αποκλειστικό δικαίωμα να προσπαθήσει να αναπτύξει και να αδειοδοτήσει ένα έργο σε δεδομένο τόπο. Η αποκλειστικότητα αυτή (ι) διαμορφώνει κλίμα ασφάλειας που ευνοεί την επένδυση για την ορθή μελέτη και ανάπτυξη του έργου και (ιι) επιλύει νωρίς προβλήματα αθέμητου ανταγωνισμού και συγκρούσεων που είχαν ταλανίσει τον κλάδο κατά την δεκαετία του 1990 και τα οποία επίλυσε η εισαγωγή της άδειας παραγωγής.

Τα παραπάνω επιτεύγματα θεωρούμε ότι πρέπει να διατηρηθούν, η δε απλοποίηση της διαδικασίας θα πρέπει να συνδυαστεί με τη διασφάλιση δύο ακόμα αιτούμενων:

(ι) ο αδειούχος να έχει επαρκή χρόνο να αναπτύξει το έργο και να μην κινδυνεύει να απωλέσει δικαιώματα ή να υποστεί ζημία χωρίς να έχει ευθύνη,

(ιι) να υφίστανται επαρκείς διασφαλίσεις για τη σοβαρότητα και τη δέσμευση του υποψήφιου αδειούχου για την ανάπτυξη του έργου, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος μαζικής χορήγησης αδειών που δεν θα έχουν ελπίδα ολοκλήρωσης της αδειοδότησης και υλοποίησης.

Δείτε το αναλυτικό υπόμνημα της ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΔΩ

Δείτε το κείμενο της προτεινόμενης ρύθμισης στο οποίο έχουν εντεθεί αλλαγές και σχόλια της ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΔΩ

Δείτε την αρχική συνολική πρόταση της ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΔΩ