Επιστολή για τις άδειες δόμησης αιολικών πάρκων σε γη υψηλής παραγωγικότητας Eletaen Team 24 Νοεμβρίου, 2019

Επιστολή για τις άδειες δόμησης αιολικών πάρκων σε γη υψηλής παραγωγικότητας

Κυριακή 24 Νοεμβρίου  2019

Επείγουσα επιστολή απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ στα Υπουργεία Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία ζητά επείγουσα νομοθετική ρύθμιση ώστε να επιλυθεί ένα οξύμωρο φαινόμενο.

Συγκεκριμένα, ενώ η νομοθεσία επιτρέπει την εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε Αγροτική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας (ΑΓΥΠ), έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο πολεοδομικές υπηρεσίες να γνωμοδοτούν θετικά στο πλαίσιο της ΑΕΠΟ για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε ΑΓΥΠ, αλλά να θεωρούν ότι απαγορεύεται η έκδοση άδειας δόμησης.

Το πρόβλημα φαίνεται ότι ανακύπτει από την διατύπωση της περίπτωσης α’ της παραγράφου 11 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 όπως ισχύει, η οποία θέτει χωρικούς περιορισμούς (αποστάσεις από οδούς) για τη χορήγηση άδειας δόμησης εντός ΑΓΥΠ. Κατά την άποψη της ΕΛΕΤΑΕΝ, η συγκεκριμένη προστατευτική διάταξη δεν θα έπρεπε να κωλύει τη χορήγηση αδειών δόμησης για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων αφού, κανονικώς, επικρατεί -ως ειδικότερη- η διάταξη της περίπτωσης α’ της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 (που επαναλαμβάνεται με το άρθρο 24 του σχετικού νομοσχεδίου), η οποία επιτρέπει την εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε ΑΓΥΠ.

Ωστόσο, προκειμένου να αρθεί κάθε αμφιβολία είναι απαραίτητο να προστεθεί επειγόντως ειδική διάταξη στο ν. 4178/2013, ώστε να επιλυθεί με σαφήνεια η αντιφατική διατύπωση των δύο νομοθετημάτων. Η ΕΛΕΤΑΕΝ προτείνει με την επιστολή της συγκεκριμένη διάταξη.

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΔΩ