Κοινή επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΣΜΥΕ για τις τροπολογίες στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ Eletaen Team 22 Νοεμβρίου, 2019

Κοινή επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΣΜΥΕ για τις τροπολογίες στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου  2019

Κοινή επιστολή και υπόμνημα απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ και ο ΕΣΜΥ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αφορμή την υπ’ αρ. τροπολογία 91/5 21.11.2019 που κατατέθηκε στη Βουλή.

Η επιστολή εκφράζει τον προβληματισμό που έχει προκαλέσει η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της τροπολογίας, που στη συνέχεια ενσωματώθηκε στο πρακτικό της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου ως άρθρο 41 του σχεδίου νόμου. Η συγκεκριμένη διάταξη  είναι ασαφής, και δημιουργεί ανησυχία ότι μπορεί να επιβαρύνει περαιτέρω τη βιωσιμότητα του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. (ΕΛΑΠΕ). Η επιστολή ζητά να παρασχεθούν περισσότερες διευκρινίσεις ότι η διάταξη αυτή δεν μπορεί να οδηγήσει σε συμψηφισμό ποσών που οφείλουν οι Προμηθευτές ή οι Διαχειριστές στον ΕΛΑΠΕ με ποσά που τους οφείλονται από την αγορά ή από άλλους υπόχρεους. Αν κάτι τέτοιο συνέβαινε, πιθανόν θα δημιουργούσε σημαντικό πρόβλημα στην ομαλή χρηματορροή στον ΕΛΑΠΕ και θα ακύρωνε επί της ουσίας τη θετική διάταξη του άρθρου 4, παρ. 5 του ν. 4585/2018.

Με βάση τα ανωτέρω θα πρέπει να εξηγηθεί γιατί γίνεται αναφορά στον ΔΑΠΕΕΠ στην παράγραφο 1 της διάταξης, σε ποιου είδους συμψηφισμούς αναμένεται να εμπλακεί άμεσα ο ΔΑΠΕΕΠ, τι συνέπειες θα έχουν αυτοί οι συμψηφισμοί και τελικά να εξεταστεί αν θα πρέπει να απαλειφθεί η αναφορά αυτή.

Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να θιγεί περισσότερο η βιωσιμότητα του ΕΛΑΠΕ, ειδικά μετά τις πρόσφατες μειώσεις των πόρων του. H παρατήρησή μας αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν ληφθούν υπόψη τα ανησυχητικά σχόλια που περιλήφθηκαν για το θέμα στη 4η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την μετα-μνημονιακή παρακολούθηση της Ελληνικής οικονομίας  (σελ. 101).

Πέραν του ανωτέρω, η επιστολή και το υπόμνημα αναφέρονται και σε ορισμένες ακόμα διατάξεις της κατατεθείσας τροπολογίας, και ειδικότερα στα άρθρα 3, 4, 5, 6 και 7.

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝκαι του ΕΣΜΥΕ  ΕΔΩ

Δείτε το Υπόμνημα ΕΔΩ