Κοινή επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΣΜΥΕ για τις τροπολογίες στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου  2019

Κοινή επιστολή και υπόμνημα απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ και ο ΕΣΜΥ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αφορμή την υπ’ αρ. τροπολογία 91/5 21.11.2019 που κατατέθηκε στη Βουλή.

Η επιστολή εκφράζει τον προβληματισμό που έχει προκαλέσει η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της τροπολογίας, που στη συνέχεια ενσωματώθηκε στο πρακτικό της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου ως άρθρο 41 του σχεδίου νόμου. Η συγκεκριμένη διάταξη  είναι ασαφής, και δημιουργεί ανησυχία ότι μπορεί να επιβαρύνει περαιτέρω τη βιωσιμότητα του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. (ΕΛΑΠΕ). Η επιστολή ζητά να παρασχεθούν περισσότερες διευκρινίσεις ότι η διάταξη αυτή δεν μπορεί να οδηγήσει σε συμψηφισμό ποσών που οφείλουν οι Προμηθευτές ή οι Διαχειριστές στον ΕΛΑΠΕ με ποσά που τους οφείλονται από την αγορά ή από άλλους υπόχρεους. Αν κάτι τέτοιο συνέβαινε, πιθανόν θα δημιουργούσε σημαντικό πρόβλημα στην ομαλή χρηματορροή στον ΕΛΑΠΕ και θα ακύρωνε επί της ουσίας τη θετική διάταξη του άρθρου 4, παρ. 5 του ν. 4585/2018.

Με βάση τα ανωτέρω θα πρέπει να εξηγηθεί γιατί γίνεται αναφορά στον ΔΑΠΕΕΠ στην παράγραφο 1 της διάταξης, σε ποιου είδους συμψηφισμούς αναμένεται να εμπλακεί άμεσα ο ΔΑΠΕΕΠ, τι συνέπειες θα έχουν αυτοί οι συμψηφισμοί και τελικά να εξεταστεί αν θα πρέπει να απαλειφθεί η αναφορά αυτή.

Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να θιγεί περισσότερο η βιωσιμότητα του ΕΛΑΠΕ, ειδικά μετά τις πρόσφατες μειώσεις των πόρων του. H παρατήρησή μας αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν ληφθούν υπόψη τα ανησυχητικά σχόλια που περιλήφθηκαν για το θέμα στη 4η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την μετα-μνημονιακή παρακολούθηση της Ελληνικής οικονομίας  (σελ. 101).

Πέραν του ανωτέρω, η επιστολή και το υπόμνημα αναφέρονται και σε ορισμένες ακόμα διατάξεις της κατατεθείσας τροπολογίας, και ειδικότερα στα άρθρα 3, 4, 5, 6 και 7.

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝκαι του ΕΣΜΥΕ  ΕΔΩ

Δείτε το Υπόμνημα ΕΔΩ