Πλαίσιο Προτάσεων για τα στάδια αδειοδότησης μετά την άδεια παραγωγής Eletaen Team 1 Δεκεμβρίου, 2019

Πλαίσιο Προτάσεων για τα στάδια αδειοδότησης μετά την άδεια παραγωγής

Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2019

Στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής που έχει συστήσει το ΥΠΕΝ για την απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών Α.Π.Ε., η ΕΛΕΤΑΕΝ υπέβαλε το Πλαίσιο των προτάσεών της για τα στάδια αδειοδότησης μετά την άδεια παραγωγής. Το κείμενο περιλαμβάνει τις προτάσεις για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, τις διαδικασίες της δασικής νομοθεσίας, την περιβαλλοντική προστασία, τη σύνδεση στο δίκτυο, τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, το σημείο επαφής κλπ.

Δείτε το Πλαίσιο των προτάσεων ΕΔΩ