Άρθρο του Π. Παπασταματίου στο energypress.gr Eletaen Team 22 Δεκεμβρίου, 2019

Άρθρο του Π. Παπασταματίου στο energypress.gr

Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2019

Σε δύο διαφορετικούς παράγοντες που απειλούν τις θετικές προοπτικές της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα αναφέρεται ο Π.Παπασταματίου σε άρθρο του στο energypress.gr. Αυτές είναι:

  1. Οι αντιεπιστημονικές ιδέες για εκτεταμένες ζώνες αποκλεισμού
  2. Οι αβεβαιότητες του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε.

Ειδικά για το πρώτο θέμα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει την ευθύνη να διασφαλίσει το στενό και έγκαιρο συντονισμό της πολιτικής για την προστασία της βιοποικιλότητας, της χωροταξικής πολιτικής και της ενεργειακής πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα: αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) για τις περιοχές  Natura 2000. Οι μελέτες αυτές εκπονούνται χωρίς καμία εμπλοκή των Διευθύνσεων Χωροταξίας και Ενέργειας του ΥΠΕΝ. Απαιτείται να θεσπισθεί ένας διατομεακός μηχανισμός με υπηρεσιακά στελέχη και την εμπλοκή της πολιτικής ηγεσίας, που θα παρακολουθεί την εκπόνηση των ΕΠΜ και θα διασφαλίζει τη συνέπειά τους με τους στόχους κλιματικής πολιτικής, πριν την ολοκλήρωση και παραλαβή τους. Ανάλογος μηχανισμός θα πρέπει να υπάρξει και για την αναμενόμενη επικαιροποίηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου των Α.Π.Ε.

Για το ΕΛΑΠΕ επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη στους υπολογισμούς όλες οι υποχρεώσεις του Λογαριασμού. Υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, υποχρεώσεις προς παραγωγούς, υποχρεώσεις για τόκους υπερημερίας.

Δείτε το άρθρο του Π. Παπασταματίου στο energypress.gr ΕΔΩ

Δείτε το άρθρο σε pdf ΕΔΩ