Δελτίο Τύπου για τον Ενεργειακό Σχεδιασμό Eletaen Team 17 Δεκεμβρίου, 2019

Δελτίο Τύπου για τον Ενεργειακό Σχεδιασμό

Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

για τον Εθνικό Σχεδιασμό για την Ενέργεια και το Κλίμα, ΕΣΕΚ 2030

Οι φιλόδοξοι στόχοι απαιτούν μεγάλη ανάπτυξη Αιολικών Πάρκων

Νέα και πολλά αιολικά πάρκα και γενικά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μαζί με εξοικονόμηση ενέργειας, είναι οι βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων του Ενεργειακού Σχεδιασμού για το 2030.

Το επικαιροποιημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) που ανακοίνωσε η νέα ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περιέχει πιο φιλόδοξους και σημαντικούς στόχους για το 2030. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η μεγάλη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 42% το 2030 σε σχέση με το 1990 (σε σύγκριση με 32% του προηγούμενου ΕΣΕΚ) και η εμβληματική επιλογή για πλήρη απολιγνιτοποίηση της ηλεκτροπαραγωγής το 2028.

Η επίτευξη των στόχων αυτών είναι αναγκαία για περιβαλλοντικούς και οικονομικούς λόγους. Η απειλή της κλιματικής αλλαγής και κυρίως το γεγονός ότι οφείλεται στον άνθρωπο, επιβάλουν δράση τώρα για ένα καθαρό ενεργειακό μίγμα. Περαιτέρω, η ανάγκη για χαμηλό κόστος ενέργειας στους καταναλωτές και την εθνική οικονομία, επιβάλει την εγκατάλειψη των ρυπογόνων και ακριβών ορυκτών καυσίμων και τη μαζική ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας και των Α.Π.Ε. που είναι η πιο φθηνή μορφή ηλεκτροπαραγωγής.

Για αυτούς, αλλά και για άλλους σημαντικούς λόγους, αναπτυξιακούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, γεωστρατηγικούς, η Ευρώπη παρουσίασε μια εντυπωσιακή στρατηγική για να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος το 2050. Ο επικαιροποιημένος ΕΣΕΚ για το 2030 αλλά και η Μακροχρόνια Ενεργειακή Στρατηγική για το 2050 που παρουσίασε σχεδόν ταυτόχρονα η Ελληνική Κυβέρνηση, συμβαδίζουν με τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική.

Η Ελλάδα λοιπόν κάνει ένα σημαντικό βήμα. Το στοίχημα όμως παραμένει η υλοποίηση και η επίτευξη των στόχων στην πράξη. Στο στοίχημα αυτό όλοι έχουμε ρόλο και ευθύνη, με πρώτη βεβαίως την Κυβέρνηση και το πολιτικό δυναμικό της χώρας. Έως τώρα και για  αρκετές δεκαετίες, η εφαρμογή της ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής σκόνταφτε στη λανθασμένη ιεράρχηση των προτεραιοτήτων: το κακώς εννοούμενο πολιτικό κόστος συνδυαζόταν σε ορισμένες περιπτώσεις με τοπικούς μικροπολιτικούς ανταγωνισμούς, με παραπληροφόρηση και με έναν ιδεοληπτικό τεχνοφοβικό λαϊκισμό που εκμεταλλευόταν τις εύλογες ανησυχίες και την έλλειψη ενημέρωσης. Το αποτέλεσμα ήταν η Ελλάδα να χάνει χρόνο, να υστερεί και να παραμένει δέσμια ενός ακριβού και βρώμικου ενεργειακού μοντέλου.

Τώρα το Υπουργείο οφείλει να κινηθεί δυναμικά για να δημιουργήσει μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία υπέρ της Αιολικής Ενέργειας και των Α.Π.Ε. στην οποία θα μετέχουν οι τοπικές κοινωνίες, οι τοπικοί άρχοντες, ο επιστημονικός κόσμος και οι επιχειρήσεις. Όπλο για αυτή τη συμμαχία είναι ο ορθός λόγος, η επιστημονική γνώση και ο σεβασμός του νόμου και των δημοκρατικών αρχών. Ως πρώτο βήμα καλούμε το Υπουργείο να σχεδιάσει, χρηματοδοτήσει και υλοποιήσει μεγάλα προγράμματα ενημέρωσης και πληροφόρησης όλων (κοινωνιών, εκλεγμένων αυτοδιοικήσεων, βουλευτών).

Αυτή η πολιτική προϋπόθεση είναι αναγκαία για την αποτελεσματικότητα των άλλων μέτρων που απαιτούνται. Σε ορισμένα από αυτά τα μέτρα αναφέρθηκε συνοπτικά η ΕΛΕΤΑΕΝ με επιστολή της προς το Υπουργείο στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το ΕΣΕΚ. Με την επιστολή της η ΕΛΕΤΑΝ καλεί:

  1. να υπάρξει ένας σαφής και αποτελεσματικός μηχανισμός διακυβέρνησης για την παρακολούθηση της εφαρμογής του ΕΣΕΚ,
  2. να υπάρξει διατομεακός συντονισμός των εκπονούμενων αυτή την περίοδο Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για τις περιοχές Natura με εμπλοκή και εποπτεία ήδη από τώρα (ήτοι πριν την ολοκλήρωσή τους) των υπηρεσιών του ΥΠΕΝ που είναι αρμόδιες για την ενεργειακή, τη χωροταξική και την κλιματική πολιτική. Όμοιος συντονισμός θα πρέπει να υπάρξει και κατά την εκπόνηση του αναμενόμενου επικαιροποιημένου χωροταξικού σχεδιασμού,
  3. να υπάρξει διαφάνεια και συγκεκριμένα μέτρα για τη βιωσιμότητα του μηχανισμού αποζημίωσης των Α.Π.Ε.,
  4. να αυξηθούν σημαντικά οι προς δημοπράτηση ποσότητες αιολικής ισχύος και Α.Π.Ε. το 2020 για να αξιοποιηθεί το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον και να οριστικοποιηθεί έγκαιρα το πρόγραμμα διαγωνισμών μετά το 2020,
  5. να προωθηθούν πιο δυναμικά η Αποθήκευση, τα Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα και να διαμορφωθεί το πλαίσιο για τις μικρές ανεμογεννήτριες.

Όσον αφορά το εκτιμώμενο μίγμα τεχνολογιών που εμπεριέχεται στα σενάρια του ΕΣΕΚ, η ΕΛΕΤΑΕΝ επισημαίνει την ανάγκη να διασφαλιστεί ο χαρακτήρας του φυσικού αερίου ως καυσίμου γέφυρας ώστε να μην υπονομευθεί η πορεία μετά το 2030 προς το 2050. Περαιτέρω, επισημαίνει τη μεγάλη σημασία που έχει για το οικοδόμημα του ΕΣΕΚ ο μεγάλος στόχος για εξοικονόμηση ενέργειας. Για αυτό η ΕΛΕΤΑΕΝ καλεί για περισσότερες διερευνήσεις και εναλλακτικά σενάρια πολιτικών που θα διασφαλίζουν ότι έως το 2050 η Ελλάδα θα παραμείνει εντός των στρατηγικών για τους 2oC  και τον 1.5oC.

Δείτε το Δελτίο Τύπου σε pdf ΕΔΩ
Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ στο ΥΠΕΝ ΕΔΩ
Δείτε τις αναρτήσεις στο δικτυακό μας τόπο για τον Ενεργειακό Σχεδιασμό ΕΔΩ