Απόψεις της ΕΛΕΤΑΕΝ για το νέο Ενεργειακό Σχεδιασμό Eletaen Team 15 Δεκεμβρίου, 2019

Απόψεις της ΕΛΕΤΑΕΝ για το νέο Ενεργειακό Σχεδιασμό

Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου  2019

Το επικαιροποιημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα που ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περιέχει πιο φιλόδοξους και σημαντικούς στόχους για το 2030. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η μεγάλη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 42% το 2030 σε σχέση με το 1990 (σε σύγκριση με 32% του προηγούμενου ΕΣΕΚ) και η εμβληματική επιλογή για πλήρη απολιγνιτοποίηση της ηλεκτροπαραγωγής το 2028.

Ο επικαιροποιημένος ΕΣΕΚ για το 2030 αλλά και η Μακροχρόνια Ενεργειακή Στρατηγική για το 2050 που παρουσίασε σχεδόν ταυτόχρονα η Ελληνική Κυβέρνηση, συμβαδίζουν με τη νέα Στρατηγική EU Green Deal να γίνει η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος το 2050.

Με αναλυτική επιστολή της η ΕΛΕΤΑΕΝ διατύπωσε τις θέσεις και τα σχόλια της για τα κείμενα που παρουσίασε το ΥΠΕΝ. Με την επιστολή της η ΕΛΕΤΑΝ καλεί:

  1. να υπάρξει ένας σαφής και αποτελεσματικός μηχανισμός διακυβέρνησης για την παρακολούθηση της εφαρμογής του ΕΣΕΚ,
  2. να υπάρξει διατομεακός συντονισμός των εκπονούμενων Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών με εμπλοκή και εποπτεία ήδη από τώρα (ήτοι πριν την ολοκλήρωσή τους) των υπηρεσιών του ΥΠΕΝ που είναι αρμόδιες για την ενεργειακή, τη χωροταξική και την κλιματική πολιτική. Όμοιος συντονισμός θα πρέπει να υπάρξει και κατά την εκπόνηση του αναμενόμενου επικαιροποιημένου χωροταξικού σχεδιασμού,
  3. να υπάρξει διαφάνεια και συγκεκριμένα μέτρα για τη βιωσιμότητα του μηχανισμού αποζημίωσης των Α.Π.Ε.,
  4. να αυξηθούν σημαντικά οι προς δημοπράτηση ποσότητες αιολικής ισχύος και Α.Π.Ε. το 2020 για να αξιοποιηθεί το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον και να οριστικοποιηθεί έγκαιρα το πρόγραμμα διαγωνισμών μετά το 2020,
  5. να προωθηθούν πιο δυναμικά η Αποθήκευση, τα Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα και να διαμορφωθεί το πλαίσιο για τις μικρές ανεμογεννήτριες.

Όσον αφορά το εκτιμώμενο μίγμα τεχνολογιών που εμπεριέχεται στα σενάρια του ΕΣΕΚ, η ΕΛΕΤΑΕΝ επισημαίνει την ανάγκη να διασφαλιστεί ο χαρακτήρας του φυσικού αερίου ως καυσίμου γέφυρας ώστε να μην υπονομευθεί η πορεία μετά το 2030 προς το 2050. Περαιτέρω, επισημαίνει τη μεγάλη σημασία που έχει για το οικοδόμημα του ΕΣΕΚ ο μεγάλος στόχος για εξοικονόμηση ενέργειας. Για αυτό η ΕΛΕΤΑΕΝ καλεί για περισσότερες διερευνήσεις και εναλλακτικά σενάρια πολιτικών που θα διασφαλίζουν ότι έως το 2050 η Ελλάδα θα παραμείνει εντός των στρατηγικών για τους 2oC  και τον 1.5oC.

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΔΩ

Download a note on the updated NECP in English HERE

Δείτε τις απόψεις της ΕΛΕΤΑΕΝ στο προηγούμενο σχέδιο ΕΣΕΚ, 3.12.2018 ΕΔΩ