Η δεκαετία του Ανέμου 2010 – 2020 Eletaen Team 10 Ιουνίου, 2010

Η δεκαετία του Ανέμου 2010 – 2020

Η κλιματική αλλαγή είναι στοίχημα επιβίωσης του πλανήτη. Το 33% των οικοσυστημάτων του πλανήτη βρίσκεται σε κίνδυνο, ενώ πολλά είδη χλωρίδας και πανίδας απειλούνται με εξαφάνιση. Σχεδόν 250 εκατομμύρια άνθρωποι θα αναγκαστούν να μεταναστεύσουν εξαιτίας της, ενώ το κόστος της αλλαγής αυτής στην παγκόσμια οικονομία μπορεί να φτάσει το 20% του παγκόσμιου ΑΕΠ, εφ’ όσον δεν ληφθούν εγκαίρως μέτρα.

Για να καταστεί δυνατή η αποτροπή της κλιματικής αλλαγής, να διατηρηθεί το οικοσύστημα και να αποφευχθούν οι τεράστιες οικονομικές συνέπειες η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει καταλήξει στο ότι επιβάλλεται συγκράτηση της αύξησης των θερμοκρασιών στην επιφάνεια του πλανήτη  το πολύ κατά 2ο C σε σχέση με τις αντίστοιχες της προβιομηχανικής περιόδου. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει , μέχρι το 2050, οι συνολικές εκπομπές των Αερίων του Φαινομένου του Θερμοκηπίου (ΑΦΘ) ανά την υφήλιο να έχουν μειωθεί περίπου κατά 50% ως  προς  το 1990, εξέλιξη που προϋποθέτει μειώσεις εκπομπών της τάξης του 60% με 80% μέχρι το 2050 εκ μέρους των αναπτυγμένων χωρών και τη σταδιακή αλλά σημαντικότατη συμμετοχή των αναπτυσσόμενων. Ο συγκεκριμένος στόχος έχει υιοθετηθεί πλήρως από την Ευρωπαϊκή  Ένωση (ΕΕ) αποτελώντας καθοριστικό παράγοντα για την περιβαλλοντική της πολιτική, επηρεάζοντας όμως και την αντίστοιχη ενεργειακή με την οποία σχετίζεται άμεσα, αφού η δεύτερη δεν μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα από την πρώτη.

Κατεβάστε την έκδοση σε pdf