Παρουσίαση με πολλές φωτογραφίες για την Αιολική Ενέργεια Eletaen Team 5 Απριλίου, 2010

Παρουσίαση με πολλές φωτογραφίες για την Αιολική Ενέργεια

Οι ανεμογεννήτριες είναι συμβατές με την οικιστική ανάπτυξη και τον τουρισμό. Δεν μειώνουν την αξία της γης. Δεν θίγουν την βιοποικιλότητα. Και δεν έχουν καλύτερη εναλλακτική!

Δείτε την παρουσίαση