Άρθρο Π. Παπασταματίου στο capital.gr Eletaen Team 8 Μαρτίου, 2010

Άρθρο Π. Παπασταματίου στο capital.gr: Η κριτική στην Αιολική Ενέργεια

Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2010

“Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) συνιστούν πηγές ενέργειας φιλικές προς το περιβάλλον και ειδικότερη έκφανση, αλλά και βασική συνιστώσα της αειφόρου ανάπτυξης, [και] η ανάπτυξη των ΑΠΕ αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού” (Συμβούλιο της Επικρατείας ΕΑ914/2008).

Την τελευταία 15ετία έχουν υπάρξει περίοδοι κατά τις οποίες έχει ασκηθεί έντονη κριτική στην Αιολική Ενέργεια. Ξεκινώντας αρχικά από μη επιστημονικές φοβίες που διατυπώθηκαν κυρίως σε τοπικό επίπεδο ή αναπαράγοντας ποικίλες κριτικές που έχουν εμφανιστεί στο εξωτερικό, τα τελευταία χρόνια η κριτική που ασκείται στην αιολική ενέργεια μπορεί να ομαδοποιηθεί σε πέντε κατηγορίες, ως εξής:

  • Αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας (έχει ακουστεί π.χ. ότι οι α/γ λειτουργούν με πραγματική απόδοση 30%, παράγουν ασταθές ρεύμα και δεν μας απαλλάσσουν από τις συμβατικές μορφές ενέργειας, ότι η αιολική ενέργεια δεν έχει καταφέρει να κλείσει κανένα συμβατικό ή πυρηνικό εργοστάσιο, ότι είναι αναποτελεσματική στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε σχέση με άλλες εναλλακτικές όπως η εξοικονόμηση ενέργειας)
  • Κόστος της τεχνολογίας (κόστος σταθεροποίησης των δικτύων, επιδοτήσεις)
  • Επιπτώσεις στην ανάπτυξη (μείωση της τουριστικής ελκυστικότητας των νησιών και των βουνών, υποτίμηση της αξίας της γης)
  • Επιπτώσεις στο περιβάλλον (π.χ. ότι υποεκτιμώνται οι επιπτώσεις που έχει η εγκατάσταση και η λειτουργία αιολικών πάρκων στους τελευταίους θύλακες της βιοπικοιλότητας)
  • Ιδεολογικά επιχειρήματα, τα οποία δεν σχετίζονται με την τεχνολογία αυτή καθ’ αυτή αλλά με την ιδιοκτησία της.

Σχολιασμός όλων αυτών των κατηγοριών, πλην της τελευταίας, μπορεί να γίνει μόνο με χρήση στοιχείων και μελετών.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Δείτε το άρθρο στο capital.gr