Οι Α.Π.Ε. στον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό Eletaen Team 31 Ιουλίου, 2018

Οι Α.Π.Ε. στον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό

Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018

Η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική έχει δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο για την προώθηση της χρήσης Α.Π.Ε. στην κατανάλωση ενέργειας, κυρίως μέσω των εθνικών δεσμευτικών στόχων για το 2020 και του κεντρικού ευρωπαϊκού στόχου για το 2030, που μόλις πρόσφατα συμφωνήθηκε να ανέλθει σε 32% συνεισφορά των Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ.

Για την εφαρμογή και την παρακολούθηση επίτευξης των στόχων τόσο του 2020 όσο και του 2030 προβλέπονται συγκεκριμένες διαδικασίας και εργαλεία παρακολούθησης, που αφορούν και τον έλεγχο εξέλιξης της διείσδυσης Α.Π.Ε. σε επίπεδο Κράτους Μέλους, στο πλαίσιο και του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) που θα έχει εγκριθεί μέχρι το τέλος του 2019 για κάθε ένα Κ-Μ ξεχωριστά.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού αυτού, το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος απέστειλε σχετικό ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από 13 ερωτήσεις. Η ΕΛΕΤΑΕΝ απέστειλε τις απαντήσεις της την 31/7/2018.

Σύμφωνα με την ΕΛΕΤΑΕΝ:

  • Ο ενεργειακός σχεδιασμός οφείλει να θέτει την οικονομία της χώρας σε μονοπάτι οριστικής απεξάρτησης από όλα τα ορυκτά καύσιμα το αργότερο ως το 2050, αν όχι νωρίτερα. Όμως η γενική αξιολόγηση της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας, μάλλον συνάδει με το σενάριο αύξησης της πλανητικής θερμοκρασίας στους 3-4 °C.
  • Η γενική αξιολόγηση των υφιστάμενων μέτρων πολιτικής για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. δεν είναι θετική.
  • οι διαδικασίες αδειοδότησης των επενδύσεων παραμένουν αναποτελεσματικές και χρονοβόρες,
  • οι υπερβολικοί χωροταξικοί και λοιποί περιορισμοί οι οποίοι τίθενται (ακόμα και κατά παράβαση του ούτως ή άλλως συντηρητικού Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου) δημιουργούν κλίμα αβεβαιότητας,
  • παραμένει ελλιπής και αποσπασματική η επίσημη ενημέρωση από την Πολιτεία της κοινωνίας και του πολιτικού προσωπικού (βουλευτών, τοπικών αρχόντων κλπ.) για τα οφέλη και την αναγκαιότητα των Α.Π.Ε.,
  • οι δικαστικές διαδικασίες είναι εξαιρετικά χρονοβόρες και τούτο, σε συνδυασμό με την τάση να εξετάζονται αιτήσεις ακύρωσης επενδύσεων που υποβάλλονται πολλούς μήνες ή και έτη μετά την αδειοδότησή τους, θέτει τις επενδύσεις σε καθεστώς ομηρείας,
  • η αναδρομική επιβολή με το Ν.4254/2014 της άδικης και ανισότιμης περικοπής των τιμών αποζημίωσης των Α.Π.Ε., κλόνισε το κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας και παραμένει πάντα μια ανεξίτηλη πληγή.
  • τα μέτρα πολιτικής που προτείνονται και παρατίθενται στον ερωτηματολόγιο περιλαμβάνουν δράσεις στους τομείς της αδειοδότησης, της χωροταξίας, των δικτύων, της επικοινωνίας και εκπαίδευσης κλπ.
  • για το 2030, είναι σαφές ότι πρέπει να επιδιώξουμε τριπλασιασμό της σημερινής εγκατεστημένης ισχύος, γεγονός που δείχνει το μέγεθος της προσπάθειας που απαιτείται.
  • η εγχώρια προστιθέμενη αξία όμως πολλαπλασιάζεται σε εφαρμογές θαλάσσιων αιολικών πάρκων και συστημάτων αντλησιοταμίευσης.

Δείτε αναλυτικά τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο του ΥΠΕΝ

Η ΕΛΕΤΑΕΝ είχε συμμετάσχει και στην πρώτη διαβούλευση του ΥΠΕΝ.

Δείτε τις απαντήσεις της 16/04/2018 στο πρώτο ερωτηματολόγιο του ΥΠΕΝ