Επιστολή στον Υπουργό για το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΝ Eletaen Team 17 Μαρτίου, 2020

Επιστολή στον Υπουργό για το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΝ

Τρίτη, 17 Μαρτίου 2020

Η ΕΛΕΤΑΕΝ απέστειλε τις αναλυτικές της παρατηρήσεις στον Υπουργό ΠΕΝ στο πλαίσιο της  δημόσιας διαβούλευσης για το Σχέδιο Νόμου «Εκσυγχρονισμός της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας»

Το Σχέδιο περιέχει διατάξεις για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (Κεφάλαιο Α), τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Κεφάλαιο Β) και τις Προστατευόμενες Περιοχές (Κεφάλαια Γ και Δ)

Στην επιστολή της η ΕΛΕΤΑΕΝ διαβεβαιώσει κατ’ αρχάς τον Υπουργό ότι, ενόψει της κρίσιμης κατάστασης με τον COVID-19, ο αιολικός κλάδος και οι αιολικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα παρακολουθούν στενά τις ανακοινώσεις της Κυβέρνησης και των ειδικών και προσαρμόζονται σε αυτές για περιορισμό των μετακινήσεων, με γνώμονα την προστασία της υγείας των εργαζομένων και των πολιτών και την υψηλή διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής.

Παρά τις ανωτέρω προκλήσεις της καθημερινότητας, η ΕΛΕΤΑΕΝ υπέβαλε αναλυτικές παρατηρήσεις για τη διαβούλευση. Οι παρατηρήσεις αυτές διαμορφώθηκαν μέσω μακράς ανταλλαγής απόψεων στα όργανα διοίκησης της ΕΛΕΤΑΕΝ χωρίς φυσική επαφή.

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ στον Υπουργό ΠΕΝ ΕΔΩ

Δείτε το υπόμνημα με σχόλια στα Κεφάλαια του νομοσχεδίου που αφορούν την περιβαλλοντική αδειοδότηση και τις προστατευόμενες περιοχές ΕΔΩ.

Δείτε το υπόμνημα με σχόλια στο Κεφάλαιο του νομοσχεδίου που αφορά την άδεια παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΕΔΩ.