Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και τις περιοχές Natura Eletaen Team 17 Μαρτίου, 2020

Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και τις περιοχές Natura

Τρίτη, 17 Μαρτίου 2020

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την 4 Μαρτίου 2020, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου «Εκσυγχρονισμός της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας»

Το Σχέδιο περιέχει διατάξεις για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (Κεφάλαιο Α), τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Κεφάλαιο Β) και τις Προστατευόμενες Περιοχές (Κεφάλαια Γ και Δ).

Η ΕΛΕΤΑΕΝ συμμετείχε στη διαβούλευση με αναλυτικές παρατηρήσεις.

Σύμφωνα με την ΕΛΕΤΑΕΝ:

Οι διατάξεις του σχεδίου νόμου που αφορούν την περιβαλλοντική αδειοδοτότηση κινούνται γενικά σε θετική κατεύθυνση. Ιδιαίτερη προσοχή όμως χρειάζεται στη διατύπωση και την αξιολόγηση των συνεπειών ορισμένων διατάξεων που αφορούν τις προστατευόμενες περιοχές.

Στο παρόν υπόμνημα παρουσιάζονται αναλυτικά οι παρατηρήσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ στα Κεφάλαια Α, Γ και Δ του νομοσχεδίου και προτείνονται δύο ακόμα νομοθετικές ρυθμίσεις:

  • μια ρύθμιση που αφορά την εγκατάσταση ΑΠΕ σε διακατεχόμενες εκτάσεις (και άπτεται της  δασικής νομοθεσίας)
  • μια ρύθμιση για την άρση αντίφασης που δεν επιτρέπει την έκδοση αδειών δόμησης αιολικών πάρκων σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας παρόλο που τα αιολικά επιτρέπονται σε ΑΓΥΠ.

Από τις παρατηρήσεις μας, οι πιο σημαντικές έχουν ειδική επισήμανση με κόκκινη γραμματοσειρά. Αυτές είναι:

  1. Η επέκταση της διάρκειας των ΑΕΠΟ σε 15 έτη πρέπει να καταλάβει αυτόματα και τις υφιστάμενες ΑΕΠΟ (άρθρο 1 νομοσχεδίου).
    Ομοίως πρέπει να καταλάβουν τις υφιστάμενες και εκκρεμείς διαδικασίες, οι νέες διατάξεις και οι νέες προθεσμίες για τη Διοίκηση.
  2. Σε περιπτώσεις υποβολής Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ (άρθρο 4 νομοσχεδίου, περίπτωση ββ, παρ. 2.β του άρ. 6 του ν.4014/2011) θα πρέπει να ζητείται νέα ΜΠΕ μόνο εφόσον οι ουσιώδεις μεταβολές των επιπτώσεων είναι επί τα χείρω.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα βελτίωσης, στην οποία δεν θα πρέπει να ζητείται νέα ΜΠΕ, αποτελεί η μείωση του πλήθους των ανεμογεννητριών με αύξηση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και την αλλαγή της οδοποιίας εντός του ευρύτερου πολυγώνου.
  3. Στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας θα πρέπει οι δημόσιες αρχές να μην αποκρύπτουν και να μην αμελούν να παραδώσουν στο φορέα του έργου κρίσιμες πληροφορίες και μάλιστα να τις επικαλούνται ακολούθως για αρνητική γνωμοδότηση ή απόρριψη του έργου (άρθρο 5 νομοσχεδίου, η παρ. 1 του άρ. 11 του ν.4014/2011). Εξαίρεση θα πρέπει να γίνεται μόνο για τις υπηρεσίες εθνικής άμυνας.
  4. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι αλλαγές που προτείνουμε στα άρθρα 46 και 47 του νομοσχεδίου. Η αξιολόγηση των σχετικών διατάξεων των άρθρων 46 και 47 δεν μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από την έντονη συζήτηση που γίνεται περί των δήθεν καταστροφικών επιπτώσεων των αιολικών πάρκων. Δυστυχώς, όλοι έχουμε γίνει μάρτυρες φαινομένων λαϊκισμού και ισοπέδωσης ή και ενεργειών που αποσκοπούν στην άσκηση πολιτικής πίεσης και υπονόμευσης της ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, οι προωθούμενες τροποποιήσεις δεν θα πρέπει να αφήνουν περιθώρια να ερμηνευθούν ως πολιτική υποχώρηση στο λαϊκισμό ούτε θα πρέπει να επιτρέπουν τη ριζική ανατροπή της κλιματικής πολιτικής. Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας ότι αυτός ο κίνδυνος είναι ορατός.
  5. Πρέπει να διαγραφούν τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 6 του άρθρου 9 διότι είναι τελείως αντίθετα προς την απλοποίηση και προσθέτουν μεγάλη καθυστέρηση σε έργα Α1 και Α2 που έως σήμερα δεν ήταν υποχρεωτικό να περάσουν ΚΑΣ. Μάλιστα τα συγκεκριμένα εδάφια υπονομεύουν πλήρως τη διάταξη για εντός 20 ημερών σύγκλιση του ΚΕΣΠΑ.

Δείτε το υπόμνημα της ΕΛΕΤΑΕΝ με τις προτάσεις για τις διατάξεις για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και προστασία ΕΔΩ

Δείτε το κείμενο του σχεδίου νόμου με ενσωματωμένες τις προτάσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΔΩ

Δείτε το υπόμνημα της ΕΛΕΤΑΕΝ με τις προτάσεις για τις διατάξεις περί Α.Π.Ε. ΕΔΩ

Δείτε τη συνοδευτική επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΔΩ