Επιστολή στον ΑΔΜΗΕ για τις Συμβάσεις Σύνδεσης Eletaen Team 14 Μαρτίου, 2019

Επιστολή στον ΑΔΜΗΕ για τις Συμβάσεις Σύνδεσης

Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019

Ενόψει συνάντησης που παραχώρησε στο Προεδρείο της ΕΛΕΤΑΕΝ ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Μ. Μανούσακης για την Παρασκευή 15.3.2019, η ΕΛΕΤΑΕΝ του απηύθυνε επιστολή με θέμα τις διαδικασίες σύναψης και τροποποίησης των Συμβάσεων Σύνδεσης.

Η ταχεία διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων είναι πλέον εξαιρετικά σημαντική δεδομένων των πιο αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων που ισχύουν για τα έργα που επιλέγονται μέσα από τη διαδικασία των διαγωνισμών. Στην παρούσα φάση ο χρόνος αναμονής για την εξέταση των Συμβάσεων Σύνδεσης (Σ.Σ.) σε συνδυασμό με το χρόνο σύνταξης και ελέγχου αυτών δημιουργεί προβλήματα στο χρονικό προγραμματισμό της κατασκευής των έργων σύνδεσης και στην έγκαιρη υλοποίηση και ηλέκτριση των αιολικών πάρκων .

Σημειώνεται περαιτέρω ότι λόγω της αλματώδους εξέλιξης της αιολικής τεχνολογίας και της διάθεσης στην αγορά συνεχώς νέων, πιο παραγωγικών ανεμογεννητριών, είναι μετά βεβαιότητας αναμενόμενο ότι οι επενδυτές κατά τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θα λαμβάνουν υπόψη τους νεότερους αυτούς τύπους εξοπλισμών, γεγονός που συνεπάγεται φθηνότερες τιμές για τον καταναλωτή αλλά και τροποποιήσεις στο σχεδιασμό των έργων. Εάν η έγκριση των τροποποιήσεων αυτών -που δεν αφορούν βεβαίως μόνο τον ΑΔΜΗΕ- καθυστερούν συστηματικά σε οποιοδήποτε στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίες, τότε είναι πιθανό οι επενδυτές να μην αναλαμβάνουν το ρίσκο της καθυστέρησης που θα συνεπάγεται η επαναδειοδότηση του έργου με τις νέες ανεμογεννήτριες και ίσως προτιμούν να υλοποιήσουν ένα λιγότερο παραγωγικό έργο όπως το είχαν εξ αρχής σχεδιάσει. Αυτό βεβαίως θα έχει συνέπειες στην ανταγωνιστικότητα των προσφερόμενων τιμών και το κόστος του ηλεκτρισμού για τον καταναλωτή.

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εξεταστούν τρόποι επιτάχυνσης των εσωτερικών διαδικασιών του ΑΔΜΗΕ που σχετίζονται με τη σύναψη νέων και την τροποποίηση υφισταμένων συμβάσεων σύνδεσης.

Δείτε την επιστολή