Επιστολή για τον Μακροχρόνιο Μηχανισμό Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος

Παρασκευή, 10 Μαΐου  2019

Με επιστολή της προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεώργιο Σταθάκη, κοινοποιούμενη στη ΡΑΕ, η ΕΛΕΤΑΕΝ παρέθεσε τις προτάσεις και απόψεις της στη δημόσια διαβούλευση επί της πρότασης του ΥΠΕΝ για την μορφή του Μακροχρόνιου Μηχανισμού Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ επισημαίνει την έλλειψη στοιχείων που απαιτούνται για την τεκμηρίωση κρίσιμων παραμέτρων για την αναγκαιότητα του ΜΜΑΕΙ με τη μορφή που έχει τεθεί σε διαβούλευση. Για παράδειγμα τέτοια στοιχεία είναι η επικαιροποίηση της μελέτης επάρκειας και η εξέταση της δυνατότητας της αγοράς να στέλνει αποτελεσματικά σήματα, ειδικά υπό το φως της επικείμενης λειτουργίας του νέου σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρισμού. Επίσης, η ανάγκη για κατά προτεραιότητα εξέταση ενός συνδυασμού επάρκειας ισχύος που θα περιλαμβάνει ΑΠΕ, διαχείριση ζήτησης, διαχείριση διασυνδέσεων και αποθήκευση. Πέραν αυτών, η ΕΛΕΤΑΕΝ σημειώνει ότι η συμμετοχή των ΑΠΕ στον Μηχανισμό τίθεται υπό άδικους και αυστηρούς περιορισμούς.

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ