Επιστολή για τον Μακροχρόνιο Μηχανισμό Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος Eletaen Team 10 Μαΐου, 2019

Επιστολή για τον Μακροχρόνιο Μηχανισμό Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος

Παρασκευή, 10 Μαΐου  2019

Με επιστολή της προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεώργιο Σταθάκη, κοινοποιούμενη στη ΡΑΕ, η ΕΛΕΤΑΕΝ παρέθεσε τις προτάσεις και απόψεις της στη δημόσια διαβούλευση επί της πρότασης του ΥΠΕΝ για την μορφή του Μακροχρόνιου Μηχανισμού Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ επισημαίνει την έλλειψη στοιχείων που απαιτούνται για την τεκμηρίωση κρίσιμων παραμέτρων για την αναγκαιότητα του ΜΜΑΕΙ με τη μορφή που έχει τεθεί σε διαβούλευση. Για παράδειγμα τέτοια στοιχεία είναι η επικαιροποίηση της μελέτης επάρκειας και η εξέταση της δυνατότητας της αγοράς να στέλνει αποτελεσματικά σήματα, ειδικά υπό το φως της επικείμενης λειτουργίας του νέου σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρισμού. Επίσης, η ανάγκη για κατά προτεραιότητα εξέταση ενός συνδυασμού επάρκειας ισχύος που θα περιλαμβάνει ΑΠΕ, διαχείριση ζήτησης, διαχείριση διασυνδέσεων και αποθήκευση. Πέραν αυτών, η ΕΛΕΤΑΕΝ σημειώνει ότι η συμμετοχή των ΑΠΕ στον Μηχανισμό τίθεται υπό άδικους και αυστηρούς περιορισμούς.

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ