Επιστολή για την επιχειρούμενη επιστροφή χρημάτων από τον ΕΛΑΠΕ στους Προμηθευτές Eletaen Team 21 Μαΐου, 2019

Επιστολή για την επιχειρούμενη επιστροφή χρημάτων από τον ΕΛΑΠΕ στους Προμηθευτές

Τρίτη, 21 Μαΐου  2019

Επιστολή στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το ΥΠΕΝ απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τη διαδικασία επιστροφής χρημάτων από τον ΕΛΑΠΕ στους Προμηθευτές.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ θεωρεί ότι υφίστανται 6 συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρωθούν πριν την απόφαση επί του κειμένου της διαβούλευσης. Αυτές είναι:

  1. Η θέσπιση ενός εναλλακτικού μηχανισμού στήριξης του ΕΛΑΠΕ στη θέση της Χρέωσης Προμηθευτών που καταργήθηκε, όπως έχει συμφωνηθεί με την Κυβέρνηση και τους θεσμούς ήδη από την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης.
  2. Η ολοκλήρωση της συμμετοχής της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό σύστημα Εγγυήσεων Προέλευσης (ΕΠ) που θα επιτρέψει την πιο αποτελεσματική οικονομική αξιοποίηση των ΕΠ που εκδίδουν οι σταθμοί Α.Π.Ε.
  3. Η θέσπιση της Υπουργικής Απόφασης για τις εγγυήσεις που πρέπει να παρέχουν οι Προμηθευτές στο ΔΑΠΕΕΠ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του ΕΛΑΠΕ και να οπλιστεί ο ΔΑΠΕΕΠ με την ικανότητα να αμύνεται σε καταχρηστικές συμπεριφορές.
  4. Η κατάργηση του επαχθούς τέλους διατήρησης αδειών παραγωγής. Το τέλος αυτό συνιστά φορολόγηση από το κράτος των επιχειρήσεων Α.Π.Ε. όταν καθυστερεί η ολοκλήρωση της αδειοδότησης μιας επένδυσης, παρόλο που στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων η καθυστέρηση οφείλεται στο ίδιο το κράτος!
  5. Η απεικόνιση της πραγματικής ταμειακής κατάστασης του ΕΛΑΠΕ και η καταγραφή των ποσών που του χρωστούν οι Προμηθευτές πλέον των τόκων υπερημερίας που του οφείλουν.
  6. Ο υπολογισμός του ορθού λογιστικού αποτελέσματος του ΕΛΑΠΕ με συμπερίληψη των υποχρεώσεών του (όπως οι τόκοι υπερημερίας που οφείλει στους παραγωγούς) και των λοιπών επισφαλειών.

Μετά την εκπλήρωση αυτών των προϋποθέσεων -και εφόσον το κράτος συνεχίσει να επιμένει στην επιδότηση των Προμηθευτών από τον ΕΛΑΠΕ- θα μπορεί να εφαρμοσθεί μια δίκαιη και διαφανής μεθοδολογία επιστροφής χρημάτων, η οποία:

  • δεν θα πρέπει να δίνει κίνητρο στους Προμηθευτές να καθυστερούν τις καταβολές που οφείλουν στον ΕΛΑΠΕ
  • θα πρέπει να ενεργοποιείται μετά την ύπαρξη επαρκών ταμειακών διαθεσίμων στον ΕΛΑΠΕ (και όχι απλώς λογιστικού πλεονάσματος)

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ σε pdf