Τελικά, αποτελούν προτεραιότητα οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας;;; Eletaen Team 21 Μαΐου, 2019

Τελικά, αποτελούν προτεραιότητα οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας;;;

Τρίτη, 21 Μαΐου  2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Τελικά, αποτελούν προτεραιότητα οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ; ; ;

6 προϋποθέσεις πριν την απόφαση επί της μεθοδολογίας για την αφαίρεση χρημάτων από τον ΕΛΑΠΕ υπέρ των Προμηθευτών

 

Λίγες μόνο ημέρες πριν τις Ευρωπαϊκές εκλογές της 26.5.2019 ανακινήθηκε και πάλι το θέμα της αφαίρεσης χρηματικών ποσών από τον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. (ΕΛΑΠΕ) υπέρ των Προμηθευτών.

Υπενθυμίζεται ότι ο EΛΑΠΕ είναι ο Λογαριασμός από όπου πληρώνονται οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και ανήκει στη δημόσια εταιρεία Διαχειριστής Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ).

Τα οικονομικά οφέλη των Προμηθευτών και των καταναλωτών από τις Α.Π.Ε.

Εάν δεν υπήρχαν οι Α.Π.Ε. όλοι οι Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και κυρίως η ΔΕΗ που είναι ο κυρίαρχος Προμηθευτής, θα επιβαρύνονταν με πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Αυτό έχει πλέον αποδειχθεί από τα επίσημα στοιχεία που έχει ανακοινώσει ο ΔΑΠΕΕΠ. Συγκεκριμένα, με βάση τα απολογιστικά στοιχεία από το Ειδικό Δελτίο που εκδίδει ο ΔΑΠΕΕΠ -και ειδικότερα με βάση τα στοιχεία για το 2017, που είναι το μοναδικό έτος κατά το οποίο υπήρξαν αναλυτικά και διαφανή στοιχεία- η επιδότηση που απόλαυσαν οι Προμηθευτές καθένα από όλα τα άλλα έτη (πλην του 2017) ξεπερνά τα 400 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, η επιδότηση των Προμηθευτών χάρη στις Α.Π.Ε. από τον ΕΛΑΠΕ, ανέρχεται σε 3-4 δις ευρώ συνολικά την τελευταία δεκαετία.

Με βάση τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι αν δεν υπήρχαν τα αιολικά πάρκα και τα μικρά υδροηλεκτρικά, ο καταναλωτής θα πλήρωνε συνολικά περισσότερο 62 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Το τέχνασμα της εξομοίωσης ανόμοιων μεγεθών

Παρά τα σημαντικά αυτά οικονομικά οφέλη, τόσο για τους Προμηθευτές όσο και για τους καταναλωτές, εδώ και μερικούς μήνες εμφανίζονται συστηματικά δημοσιεύματα στον τύπο που προαναγγέλλουν την αφαίρεση από τον ΕΛΑΠΕ ποσού άνω των 120 εκατομμυρίων ευρώ υπέρ των Προμηθευτών. Για τον τρόπο που θα γίνει αυτή η αφαίρεση, τέθηκε σχετικό κείμενο σε διαβούλευση λίγες ημέρες πριν.

Τόσο τα δημοσιεύματα που προηγήθηκαν όσο και το κείμενο της διαβούλευσης, βασίζονται σε παραβίαση της κοινής λογικής και σε λανθασμένη ερμηνεία του νόμου: Όπως είναι γνωστό ο ΕΛΑΠΕ εμφανίζει λογιστικό πλεόνασμα. Αυτή όμως η λογιστική εικόνα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Περαιτέρω, ο ΕΛΑΠΕ εξακολουθεί να μην έχει επαρκή ταμειακά διαθέσιμα για να καλύψει τις υποχρεώσεις του, με αποτέλεσμα οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των Α.Π.Ε. να συνεχίζονται. Σήμερα ο συνολικός χρόνος εξόφλησης από το πέρας του μήνα παραγωγής παραμένει πάνω από τις 100 ημέρες εκ των οποίων οι 60 ημέρες είναι υπερημερία του οφειλέτη.

Παρά την ύπαρξη αυτών των καθυστερήσεων, το κείμενο της διαβούλευσης επιζητεί να αφαιρέσει χρήματα από τον ΕΛΑΠΕ με την επίκληση του λογιστικού πλεονάσματος. Πρόκειται για ένα τέχνασμα εξομοίωσης πραγματικών χρηματικών εκροών με θεωρητικές λογιστικές τιμολογήσεις. Προφανώς, η υιοθέτηση αυτού του τεχνάσματος θα πιέσει αυξητικά τις καθυστερήσεις των πληρωμών προς τις Α.Π.Ε. (εάν δεν επισυμβούν άλλα αντίρροπα γεγονότα).

Οι 6 προϋποθέσεις πριν την απόφαση επί της διαβούλευσης

Εξίσου σημαντικό είναι ότι η συγκεκριμένη διαβούλευση αναδεικνύει ότι οι αληθινές προτεραιότητες δεν περιλαμβάνουν τη δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση των Α.Π.Ε. Αν υπήρχε τέτοια ισότιμη αντιμετώπιση θα είχαν προωθηθεί προ πολλού κρίσιμες διατάξεις για το κλάδο μας για τις οποίες -παρά τις υποσχέσεις για κάποιες από αυτές- φοβούμαστε ότι δεν έχει αφιερωθεί ούτε ένα μικρό ποσοστό των ανθρωποωρών που έχουν αναλωθεί επί μήνες για την μεθόδευση της αφαίρεσης χρημάτων από τον ΕΛΑΠΕ.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ θεωρεί ότι υφίστανται 6 συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρωθούν πριν την απόφαση επί του κειμένου της διαβούλευσης. Αυτές είναι:

  1. Η θέσπιση ενός εναλλακτικού μηχανισμού στήριξης του ΕΛΑΠΕ στη θέση της Χρέωσης Προμηθευτών που καταργήθηκε, όπως έχει συμφωνηθεί με την Κυβέρνηση και τους θεσμούς ήδη από την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης.
  2. Η ολοκλήρωση της συμμετοχής της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό σύστημα Εγγυήσεων Προέλευσης (ΕΠ) που θα επιτρέψει την πιο αποτελεσματική οικονομική αξιοποίηση των ΕΠ που εκδίδουν οι σταθμοί Α.Π.Ε.
  3. Η θέσπιση της Υπουργικής Απόφασης για τις εγγυήσεις που πρέπει να παρέχουν οι Προμηθευτές στο ΔΑΠΕΕΠ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του ΕΛΑΠΕ και να οπλιστεί ο ΔΑΠΕΕΠ με την ικανότητα να αμύνεται σε καταχρηστικές συμπεριφορές.
  4. Η κατάργηση του επαχθούς τέλους διατήρησης αδειών παραγωγής. Το τέλος αυτό συνιστά φορολόγηση από το κράτος των επιχειρήσεων Α.Π.Ε. όταν καθυστερεί η ολοκλήρωση της αδειοδότησης μιας επένδυσης, παρόλο που στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων η καθυστέρηση οφείλεται στο ίδιο το κράτος!
  5. Η απεικόνιση της πραγματικής ταμειακής κατάστασης του ΕΛΑΠΕ και η καταγραφή των ποσών που του χρωστούν οι Προμηθευτές πλέον των τόκων υπερημερίας που του οφείλουν.
  6. Ο υπολογισμός του ορθού λογιστικού αποτελέσματος του ΕΛΑΠΕ με συμπερίληψη των υποχρεώσεών του (όπως οι τόκοι υπερημερίας που οφείλει στους παραγωγούς) και των λοιπών επισφαλειών.

Μετά την εκπλήρωση αυτών των προϋποθέσεων -και εφόσον το κράτος συνεχίσει να επιμένει στην επιδότηση των Προμηθευτών από τον ΕΛΑΠΕ- θα μπορεί να εφαρμοσθεί μια δίκαιη και διαφανής μεθοδολογία επιστροφής χρημάτων, η οποία:

  • δεν θα πρέπει να δίνει κίνητρο στους Προμηθευτές να καθυστερούν τις καταβολές που οφείλουν στον ΕΛΑΠΕ
  • θα πρέπει να ενεργοποιείται μετά την ύπαρξη επαρκών ταμειακών διαθεσίμων στον ΕΛΑΠΕ (και όχι απλώς λογιστικού πλεονάσματος)

Για όλα αυτά η ΕΛΕΤΑΕΝ απέστειλε σήμερα στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το ΥΠΕΝ αναλυτική επιστολή.

Δείτε την επιστολή ΕΔΩ