Επιστολή στο ΥΠΕΝ για το μακροχρόνιο μηχανισμό διαθεσιμότητας ισχύος

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018

Με επιστολή της στο ΥΠΕΝ, η ΕΛΕΤΑΕΝ ζητά να της χορηγηθούν

  • αντίγραφο της πρότασης της Ελληνικής Κυβέρνησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον υπό διαμόρφωση μακροχρόνιο μηχανισμό επάρκειας ισχύος στην Ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και
  • τυχόν απαντήσεις και λοιπή σχετική αλληλογραφία της Επιτροπής με την Ελληνική Κυβέρνηση.

Η πληροφόρηση αυτή απαιτείται δεδομένου ότι η χορήγηση ενίσχυσης σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής μέσω ενός τέτοιου μηχανισμού μπορεί να θίξει με ποικίλους τρόπους την αιολική ενέργεια. Ενδεικτικά, τα θέματα που μπορεί να εγερθούν είναι ο επηρεασμός των τιμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η πρόσβαση ή μη σε αυτή την ενίσχυση των σταθμών Α.Π.Ε., των συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ή και των Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.), ο επηρεασμός των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. κλπ

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ