Επιστολή στο ΥΠΕΝ για το μακροχρόνιο μηχανισμό διαθεσιμότητας ισχύος Eletaen Team 19 Δεκεμβρίου, 2018

Επιστολή στο ΥΠΕΝ για το μακροχρόνιο μηχανισμό διαθεσιμότητας ισχύος

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018

Με επιστολή της στο ΥΠΕΝ, η ΕΛΕΤΑΕΝ ζητά να της χορηγηθούν

  • αντίγραφο της πρότασης της Ελληνικής Κυβέρνησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον υπό διαμόρφωση μακροχρόνιο μηχανισμό επάρκειας ισχύος στην Ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και
  • τυχόν απαντήσεις και λοιπή σχετική αλληλογραφία της Επιτροπής με την Ελληνική Κυβέρνηση.

Η πληροφόρηση αυτή απαιτείται δεδομένου ότι η χορήγηση ενίσχυσης σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής μέσω ενός τέτοιου μηχανισμού μπορεί να θίξει με ποικίλους τρόπους την αιολική ενέργεια. Ενδεικτικά, τα θέματα που μπορεί να εγερθούν είναι ο επηρεασμός των τιμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η πρόσβαση ή μη σε αυτή την ενίσχυση των σταθμών Α.Π.Ε., των συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ή και των Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.), ο επηρεασμός των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. κλπ

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ