Επιστολή για τις Μικρές Ανεμογεννήτριες Eletaen Team 21 Δεκεμβρίου, 2018

Επιστολή για τις Μικρές Ανεμογεννήτριες

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018

Τις προτάσεις της για το σχέδιο υπουργικής απόφασης για τις μικρές ανεμογεννήτριες που έθεσε σε διαβούλευση το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ θεωρεί ότι η προώθηση των μικρών Ανεμογεννητριών είναι σημαντική για τη διάχυση της ιδέας της αιολικής ενέργειας και τη δυνατότητα ευρύτερων στρωμάτων να συμμετάσχουν στα οφέλη που αυτή προσφέρει. Περαιτέρω, η αγορά αυτή προσφέρεται για την ανάπτυξη εγχώριας παραγωγής και τεχνογνωσίας, όπως ήδη έχει συμβεί, με όλα τα συναφή οφέλη. Θα πρέπει να αναμένεται ότι η ανάπτυξη των μικρών Ανεμογεννητριών θα στηριχθεί σε πρώτη φάση στην παροχή Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας όπως προβλέπει η παρ. 1 του αρ. 7 της υπό διαβούλευση ΥΑ.

Οι παρατηρήσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ καλύπτουν όλα τα θέματα που αφορά η υπό διαβούλευση ΥΑ, όπως η αδειοδοτική διαδικασία, τα χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα, τα θέματα σύνδεσης στο δίκτυο κλπ.

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ