Απόψεις για το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ 2019-2028 Eletaen Team 24 Δεκεμβρίου, 2018

Απόψεις για το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ 2019-2028

Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2018

Επιστολή απεύθυνε η ΕΛΕΤΑΕΝ στους αρμόδιους φορείς για το νέο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του ΕΣΜΗΕ για τα έτη 2019-2028 που έθεσε σε διαβούλευση η ΡΑΕ.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ αξιολογεί ως θετικό το γεγονός ότι το ΔΠΑ:

– αναγνωρίζει ως οδηγό-παράμετρο για την ανάπτυξη του Συστήματος την εξυπηρέτηση της μεγάλης διείσδυσης Α.Π.Ε.

– αναγνωρίζει την προτεραιότητα που πρέπει να αποτελεί η διασύνδεση νησιών του Αιγαίου με το Ηπειρωτικό Σύστημα

Η ΕΛΕΤΑΕΝ εκφράζει το προβληματισμό της για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται σε ορισμένες περιπτώσεις στο κείμενο, αναφορά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Σύστημα ενόψει της σκοπούμενης μεγάλης διείσδυσης Α.Π.Ε. Προτείνει να θεσπισθεί ένα νέο κείμενο (στο οποίο πιθανόν να ενσωματωθεί ως παράρτημα το ΔΠΑ) το οποίο θα αποτελεί το ανανεούμενο δεκαετές σχέδιο δράσης του ΑΔΜΗΕ για την υποστήριξη της μεγάλης διείσδυσης Α.Π.Ε. Στο κείμενο αυτό θα πρέπει να αναπτύσσονται όλα τα σχετικά έργα και δράσεις του ΑΔΜΗΕ που εκφεύγουν του ΔΠΑ.

Παράλληλα η ΕΛΕΤΑΕΝ υπογραμμίζει την μεγάλη σημασία που έχει ο ορθός σχεδιασμός των νέων αγορών και ειδικά αυτών της ενδοημερήσιας και της εξισορρόπησης.

Επί των επιμέρους έργων, η ΕΛΕΤΑΕΝ καλεί:

– ο ΑΔΜΗΕ να αρχίσει να εκδίδει από τώρα νέες προσφορές σύνδεσης για την Πελοπόννησο ενόψει της ορατής πλέον ολοκλήρωσης της νέας γραμμής 400kV Μεγαλόπολη-Αντίρριο

– να εξετασθεί σοβαρά -έστω και αυτή την ύστατη στιγμή- η αύξηση της μεταφορικής ικανότητας του σχεδιαζόμενου συνδέσμου Κρήτη – Αττική

– να επιταχυνθούν τα χρονοδιαγράμματα της διασύνδεσης όλων των νησιών του Αιγαίου περιλαμβανομένων της Φάσης Δ των Κυκλάδων, των νησιών του ΒΑ Αιγαίου και της Δωδεκανήσου ώστε να λειτουργούν αρκετά πριν το τέλος της επόμενης δεκαετίας.

– να αποσαφηνιστούν και να εμπλουτισθούν τα μέτρα για την άρση του τοπικού κορεσμού σε ορισμένες σημαντικές περιοχές της χώρας όπως η Τροιζηνία, η ΝΑ Πελοπόννησος και η νότια Στερεά Ελλάδα.

– να επικαιροποιηθεί το κείμενο και να παρέχει μεγαλύτερη σαφήνεια ως προς το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του σχεδιασμού και λειτουργίας της νέας αγοράς εξισορρόπησης.

– ο σχεδιασμός για τις διεθνείς διασυνδέσεις να είναι πιο φιλόδοξος και συγκεκριμένος.

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ για το ΔΠΑ 2019-2028