Επιστολή για τις νέες δημοπρασίες Α.Π.Ε. Eletaen Team 15 Οκτωβρίου, 2018

Επιστολή για τις νέες δημοπρασίες Α.Π.Ε.

Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018

Στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, απέστειλε η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας ΕΛΕΤΑΕΝ τις παρατηρήσεις της στο σχέδιο προκήρυξης για τις επόμενες δημοπρασίες Α.Π.Ε., που έθεσε σε διαβούλευση η ΡΑΕ την προηγουμένη εβδομάδα (βλ. http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/0910.csp ).

Η ΕΛΕΤΑΕΝ καλεί για τις ακόλουθες ελάχιστες προσαρμογές:

1)    Να μειωθεί δραστικότατα το ποσοστό ανταγωνισμού 75% ώστε να επιταχυνθεί ο ρυθμός υλοποίησης των επενδύσεων.

2)    Να μην υπάρξει κανένας περιορισμός ισχύος (π.χ. 20%) ανά συμμετέχοντα, διότι κάτι τέτοιο δεν έχει νόημα και αντιβαίνει τις αρχές του ανταγωνισμού.

3)    Να μην υπάρξει δυνατότητα απεριόριστων παρατάσεων της διαδικασίες πριν εκτιμηθούν ορθά οι συνέπειες ενός τέτοιου μέτρου.

4)    Να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στη μεταβολή ισχύος ενός έργου μετά την επιλογή του.

5)    Να υπάρξει συγκεκριμένος χρονικός προγραμματισμός των μελλοντικών προκηρύξεων.

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ