Άρθρο του Π. Παπασταματίου στο περιοδικό “Ενέργεια και Δίκαιο”, Τεύχος 27/2018 Eletaen Team 4 Οκτωβρίου, 2018

Άρθρο του Π. Παπασταματίου στο περιοδικό Ενέργεια και Δίκαιο, Τεύχος 27/2018

Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2018

Άρθρο του Π. Παπασταματίου στο Τεύχος 27/2018 του περιοδικού «Ενέργεια και Δίκαιο», που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο 2018, με θέμα το νέο μηχανισμό στήριξης της Αιολικής Ενέργειας με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές (ΚΓ) για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας 2014-2020.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί εδώ και δύο δεκαετίες το μοντέλο της απελευθέρωσης των εθνικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας με τελικό στόχο τη διαμόρφωση μιας ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς. Η τάση αυτή – όπως και κάθε πολιτική διαδικασία στην Ευρώπη – δεν είναι χωρίς παρεκκλίσεις και εναλλαγή καθυστερήσεων και επιταχύνσεων. Σημαντικό είναι επίσης ότι βαίνει παράλληλα με τη δυναμική προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας («Α.Π.Ε.»).

Σε αυτές τις δύο μεγάλες πολιτικές επιλογές, η Ελλάδα έχει υστερήσει. Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δύο δεκαετιών, η διαδικασία της απελευθέρωσης καθυστέρησε στη χώρα, ενώ ο τομέας των Α.Π.Ε. απέχει ακόμα από το σημείο που θα μπορούσε να βρίσκεται. Ανεξαρτήτως των ερμηνειών της, η διπλή αυτή υστέρηση δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις για τη χώρα στην προσπάθειά της να ακολουθήσει την κατεύθυνση της Ευρώπης.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο