Δελτίο Τύπου για τις επικείμενες δημοπρασίες ΑΠΕ Eletaen Team 16 Οκτωβρίου, 2018

Δελτίο Τύπου για τις επικείμενες δημοπρασίες ΑΠΕ

Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σχόλια και προτάσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ

για τις νέες δημοπρασίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, απέστειλε η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας ΕΛΕΤΑΕΝ τις παρατηρήσεις της στο σχέδιο προκήρυξης για τις επόμενες δημοπρασίες Α.Π.Ε., που έθεσε σε διαβούλευση η ΡΑΕ την προηγουμένη εβδομάδα.

Κατά το σχέδιο προκήρυξης η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις δημοπρασίες είναι η 2/11/2018 και οι δημοπρασίες θα διενεργηθούν το τριήμερο 4-6/12/2018 και θα αφορούν (ι) φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος έως 1 MW (ιι) φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος 1-20 MW και (ιιι) αιολικά πάρκα 3-50ΩMW.

Οι ανταγωνιστικές διαδικασίες είναι πλέον το βασικό εργαλείο προώθησης των επενδύσεων Α.Π.Ε. που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής. Μέσω αυτών επιλέγονται τα ένα έργα Α.Π.Ε. με κριτήριο την προσφερόμενη τιμή αναφοράς. Η ΡΑΕ έχει επιτελέσει ένα σημαντικό ρυθμιστικό έργο και έχει καθιερώσει εκτενή δημόσιο διάλογο για όλα τα σχετικά θέματα.

Ο ορθός σχεδιασμός και η διόρθωση ατελειών είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχία των ανταγωνιστικών διαδικασιών. Μέτρο της επιτυχίας είναι η έγκαιρη υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων Α.Π.Ε. προς όφελος της εθνικής οικονομίας, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΕΤΑΕΝ καλεί για τις ακόλουθες ελάχιστες προσαρμογές:

1)    Να μειωθεί δραστικότατα το ποσοστό ανταγωνισμού 75% ώστε να επιταχυνθεί ο ρυθμός υλοποίησης των επενδύσεων.

2)    Να μην υπάρξει κανένας περιορισμός ισχύος (π.χ. 20%) ανά συμμετέχοντα, διότι κάτι τέτοιο δεν έχει νόημα και αντιβαίνει τις αρχές του ανταγωνισμού.

3)    Να μην υπάρξει δυνατότητα απεριόριστων παρατάσεων της διαδικασίες πριν εκτιμηθούν ορθά οι συνέπειες ενός τέτοιου μέτρου.

4)    Να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στη μεταβολή ισχύος ενός έργου μετά την επιλογή του.

5)    Να υπάρξει συγκεκριμένος χρονικός προγραμματισμός των μελλοντικών προκηρύξεων.

Η ενσωμάτωση των ανωτέρω παρατηρήσεων στο σχέδιο προκήρυξης απαιτείται για την επιτυχία του διαγωνισμού.

Δείτε το Δελτίο Τύπου σε pdf

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ