Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ για τις προτεραιότητες και κριτήρια σύνδεσης νέων Α.Π.Ε. στο δίκτυο. Eletaen Team 22 Σεπτεμβρίου, 2022

Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ για τις προτεραιότητες και κριτήρια σύνδεσης νέων Α.Π.Ε. στο δίκτυο.

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2022

Επιστολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ για την Υπουργική Απόφαση σχετικά με τις προτεραιότητες και τα κριτήρια σύνδεσης νέων Α.Π.Ε. στο δίκτυο. Η επιστολή περιλαμβάνει τις παρατηρήσεις και τα ερωτήματα που προέκυψαν αναφορικά με το νέο πλαίσιο προτεραιότητας στη χορήγηση ΟΠΣ για Α.Π.Ε  που όρισε η Απόφαση αυτή, το οποίο περιλαμβάνει 28 υποομάδες προτεραιότητας και 9 ομάδες παράλληλης εξέτασης.

Από την επεξεργασία των υποομάδων προκύπτει ότι η Απόφαση προσπαθεί να ρυθμίσει περί τα 13GW νέων ΟΠΣ (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ομάδες παράλληλης εξέτασης). Από αυτές τις νέες ΟΠΣ που θα εκδοθούν υπό το πλαίσιο της νέας Υ.Α. προκύπτει ότι μόνο ένα πολύ περιορισμένο ποσοστό αυτών θα αφορούν αιολικά. Σε κάθε σενάριο που εξετάστηκε με τα όποια διαθέσιμα στοιχεία, τποσοστό αυτό δεν είναι επαρκές για τη βέλτιστη ανάπτυξη του συστήματος, όπως προκύπτει από τα προκαταρκτικά αποτελέσματα ειδικής μελέτης που εκπονεί την περίοδο αυτή η ΕΛΕΤΑΕΝ.

Παράλληλα επισημαίνεται πως πέραν των συνεπειών στο κόστος ενέργειας και στο ηλεκτρικό σύστημα, ένα -κατά τα ανωτέρω- μη βέλτιστο μίγμα τεχνολογιών έχει και άλλες συνέπειες όπως ενδεικτικά: η υποβάθμιση ενός αναπτυξιακού κλάδου, του αιολικού, που προσφέρει στην Ελλάδα σημαντική απασχόληση (1,6 θέσεις εργασίας ανά εγκατεστημένο MW) και έχει εκτελέσει πάνω από 1,8 δις ευρώ επενδύσεις κατά τα τελευταία 3,5 έτη με εγχώρια προστιθέμενη αξία σαφώς μεγαλύτερη από τις άλλες αναπτυγμένες μορφές ηλεκτροπαραγωγής (με εξαίρεση τα υδροηλεκτρικά).

Για τον μετριασμό των συνεπειών αυτών απαιτούνται διορθωτικά μέτρα, όπως για παράδειγμα η θέση σε υψηλότερη προτεραιότητα της υπο-ομάδας Ε5 των αιολικών – πιθανά πριν την Ομάδα Γ – και η αύξηση του προβλεπόμενου μέγιστου ορίου εγκατεστημένης ισχύος σημαντικά πάνω από 1.000MW.

Τέλος, στην επιστολή παρατίθενται και τα ερωτήματα, οι απορίες και οι προβληματισμοί που έχει δημιουργήσει η εν λόγω Υπουργική Απόφαση στον κλάδο της Αιολικής Ενέργειας.

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΔΩ

Δείτε την προηγούμενη επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ για τις Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης ΕΔΩ