Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ για θέματα αγοράς εξισορρόπησης Eletaen Team 28 Ιουλίου, 2020

Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ για θέματα αγοράς εξισορρόπησης

Τρίτη, 28 Ιουλίου 2020

Επιστολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ με θέματα (i) την επίσπευση ανάληψης ευθυνών εξισορρόπησης από τους σταθμούς Α.Π.Ε. και (ii) τον υπολογισμό της τιμής αποκλίσεων.

Η επιστολή εκφράζει τον προβληματισμό για τα εν θέματι ζητήματα τα οποία αναμένεται να αυξήσουν το κόστος της παραγωγής Α.Π.Ε. με συνέπειες τόσο στους παραγωγούς όσο και τους καταναλωτές. Στην επιστολή επισυνάπτεται παράρτημα με περισσότερες λεπτομέρειες

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ  ΕΔΩ