Επιστολή για το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ

Δευτέρα 11 Νοεμβρίου  2019

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε Δημόσια Διαβούλευση σχέδιο νόμου με τίτλο «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠA και στήριξη των ΑΠΕ». Tο υπό διαβούλευση σχέδιο περιέχει σημαντικές διατάξεις που αφορούν όλο το εύρος της ενεργειακής αγοράς.

H ΕΛΕΤΑΕΝ με επιστολή της προς το ΥΠΕΝ υπέβαλε τις αναλυτικές της παρατηρήσεις. Οι παρατηρήσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα:

  • Τις διατάξεις για τις υποχρεώσεις εξισορρόπησης που επιβάλλονται σε περισσότερους σταθμούς Α.Π.Ε. (άρθρο 26)
  • Την άρση της προτεραιότητας κατά την κατανομή του φορτίου (άρθρο 26)
  • Τη δυνατότητα για μεμονωμένα σχήματα ενίσχυσης μεγάλων επενδύσεων Α.Π.Ε. (άρθρο 21)
  • Την αποζημίωση των εν λειτουργία σταθμών Α.Π.Ε. με ΣΕΔΠ (άρθρο 19)
  • Τη δυνατότητα συμμετοχής των Α.Π.Ε. στην αγορά χωρίς λειτουργική ενίσχυση (άρθρο 20)
  • Τον παράλογο αποκλεισμό των αιολικών πάρκων και γενικά των Α.Π.Ε. από την αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας (άρθρο 24)

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΔΩ