Δελτίο Τύπου για το σχέδιο νόμου για την Ενέργεια Eletaen Team 12 Νοεμβρίου, 2019

Δελτίο Τύπου για το σχέδιο νόμου για την Ενέργεια

Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

με αφορμή το σχέδιο νόμου για την Ενέργεια

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας όλο και πιο κοντά στην αγορά: απαιτούνται προσεκτικά βήματα και διαφάνεια στους κανόνες

Σημαντικές ρυθμίσεις για την πορεία προς την πλήρη ενσωμάτωση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην αγορά έχουν ενσωματωθεί στο σχέδιο νόμου για την ενέργεια που ανακοινώθηκε από την Κυβέρνηση. Η πορεία αυτή είναι αναπόφευκτη και εφόσον πραγματοποιηθεί ομαλά θα αποβεί σε όφελος της ανάπτυξης, της εθνικής οικονομίας και των καταναλωτών.

Υπό το πρίσμα αυτό η ΕΛΕΤΑΕΝ απέστειλε τις παρατηρήσεις της στην Κυβέρνηση, προτείνοντας συγκεκριμένες διορθώσεις σε ρυθμίσεις του νομοσχεδίου.

  • Το σχέδιο νόμου εμπεριέχει ρυθμίσεις του επιβάλλονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και έχουν ως αποτέλεσμα περισσότερα έργα Α.Π.Ε. (ι) να έχουν ευθύνη εξισορρόπησης των αποκλίσεων που προκαλούν και (ιι) να μην έχουν προτεραιότητα στην απορρόφηση της παραγόμενης ενέργειας. Η κρίσιμη ημερομηνία για τις υποχρεώσεις αυτές είναι η 4η Ιουλίου 2019.
    Όμως η ευρωπαϊκή νομοθεσία εμπεριέχει πρόνοιες που προστατεύουν τα έργα που είχαν ήδη υπογράψει συμβάσεις πριν την ημερομηνία αυτή και τα οποία δικαιούνται να διατηρήσουν την προτεραιότητα που απολαμβάνουν σήμερα. Το σχέδιο νόμου δεν έχει ενσωματώσει αυτή την πρόνοια, η οποία άλλωστε επιβάλλεται από την αρχή της ασφάλειας των επενδύσεων και την κοινή λογική. Θεωρούμε αυτονόητο ότι στο τελικό κείμενο θα επέλθει η ορθή αποτύπωση της διάταξης, ώστε να μην ανατραπεί -περισσότερο από το αναμενόμενο- το πλαίσιο λειτουργίας αυτών των έργων.
  • Το δεύτερο ζήτημα που ανακύπτει με τις νέες διατάξεις, σχετίζεται με την καθυστέρηση που υπάρχει στην πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία του νέου σχεδιασμού της αγοράς. Η Ελλάδα δεν διαθέτει εύρυθμες ενδοημερήσια αγορά και αγορά εξισορρόπησης, οι οποίες προϋποτίθενται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η έλλειψη αυτή θα δημιουργήσει δυσκολίες στους παραγωγούς Α.Π.Ε. να ανταποκριθούν αποτελεσματικά και με ελάχιστο κόστος στις νέες υποχρεώσεις τους.
    Η Κυβέρνηση πρέπει να επισπεύσει την πλήρη εφαρμογή της νέας αγοράς, γεγονός που θα παρέχει στις Α.Π.Ε. τα αναγκαία θεσμικά εργαλεία για την ομαλή λειτουργία τους στην αγορά.
  • Είναι πάντως σημαντικό το γεγονός ότι με το σχέδιο νόμου διαμορφώνεται πλέον το πλαίσιο για συμμετοχή των Α.Π.Ε. στην αγορά χωρίς λειτουργική ενίσχυση. Δεν αναμένεται πάντως ότι το πλαίσιο αυτό θα αξιοποιηθεί σύντομα. Τουλάχιστον όχι πριν την επαρκή ωρίμανση της νέας ηλεκτρικής αγοράς, αφού αυτή λειτουργήσει. Έως τότε ο μηχανισμός λειτουργικής ενίσχυσης θα είναι το απαραίτητο και βασικό εργαλείο ανάπτυξης των Α.Π.Ε.
  • Είναι εξαιρετικά χρήσιμη η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της δυνατότητας που προσφέρει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, να καθορίζεται σε μεγάλες επενδύσεις Α.Π.Ε. άνω των 250MW η τιμή αναφοράς της παραγόμενης ενέργειας με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ενθαρρύνουμε την Κυβέρνηση να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα των δύο μηνών για την έκδοση της εφαρμοστικής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στο σχέδιο νόμου.
  • Η διάταξη για την αποζημίωση των εν λειτουργία έργων με ΣΕΔΠ, τα οποία είναι απλήρωτα από τις αρχές Ιουλίου 2019, ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημά μας. Η ΕΛΕΤΑΕΝ έχει προτείνει συγκεκριμένες βελτιώσεις.
  • Αρνητική έκπληξη αποτέλεσε ο αποκλεισμός των αιολικών πάρκων και γενικά των Α.Π.Ε. από την αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας (ΑΓΥΠ). Η διάταξη αυτή πρέπει να αποσυρθεί διότι δεν υφίσταται ασυμβατότητα μεταξύ της αιολικής ενέργειας, των Α.Π.Ε. και της αγροτικής γης. Κατ’ ελάχιστον απαιτείται να μη θιγεί η ομαλή ολοκλήρωση της αδειοδότησης και η υλοποίηση αιολικών πάρκων και έργων Α.Π.Ε. που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί σε ΑΓΥΠ.

Δείτε το Δελτίο Τύπου σε pdf ΕΔΩ

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΔΩ