Δελτίο Τύπου: Μεγάλη οικονομική συνεισφορά των αιολικών πάρκων στους οικιακούς καταναλωτές ρεύματος των περιοχών εγκατάστασής τους Eletaen Team 6 Φεβρουαρίου, 2024

Δελτίο Τύπου: Μεγάλη οικονομική συνεισφορά των αιολικών πάρκων στους οικιακούς καταναλωτές ρεύματος των περιοχών εγκατάστασής τους

Τρίτη,  6 Φεβρουαρίου 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Μεγάλη οικονομική συνεισφορά των αιολικών πάρκων στους οικιακούς καταναλωτές ρεύματος των περιοχών εγκατάστασής τους

Ενισχύονται με πάνω από 20 εκατ. ευρώ. Ανάμεσα στις πιο ευνοημένες, περιοχές με σημαντική αιολική ανάπτυξη στη νότια Εύβοια, τη Θράκη, τη Βοιωτία και τη Κρήτη.

Μεγάλη είναι η ενίσχυση που προσφέρει η διανομή του λεγόμενου «τέλους υπέρ καταναλωτών» στους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας που διαμένουν σε περιοχές (Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες) της Ελλάδας όπου λειτουργούν αιολικά πάρκα.

Πάρα πολλοί από τους ενισχυόμενους πληθυσμούς κατοικούν σε μικρές ορεινές ή νησιωτικές κοινότητες. Η διατήρηση του ανθρώπινου αυτού δυναμικού στους τόπους καταγωγής και μόνιμης κατοικίας τους είναι μια στρατηγική εθνικής σημασίας. Η αιολική ενέργεια συμβάλλει σε αυτή τη στρατηγική, όχι μόνο με το ειδικό τέλος που αποδίδει στις κοινότητες αλλά και μέσω των έργων υποδομής και των άλλων αναπτυξιακών ωφελειών που προσφέρει.

Τα ποσά του ειδικού τέλους που διανέμονται είναι τα ποσά που, με βάση το νόμο, παρακρατούνται αυτόματα από τις πληρωμές προς τα αιολικά πάρκα με σκοπό να μειώνουν το λογαριασμό ρεύματος των οικιακών καταναλωτών και αντιστοιχούν στο 1% – 1,2% του τζίρου των έργων[1]. Αντίστοιχες παρακρατήσεις γίνονται από τα μικρά υδροηλεκτρικά (ΜΥΗ), τους σταθμούς βιοενέργειας και μερικά φωτοβολταϊκά.

Συγκεκριμένα, με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας[2] δημοσιοποιήθηκαν τα ποσά ανά  κοινότητα που θα λάβουν οι καταναλωτές για την παραγωγή Α.Π.Ε. των ετών 2021 και 2022. Στις ίδιες κοινότητες, οι δήμοι οφείλουν να διαθέτουν για τοπικά έργα το μέγιστο μέρος των ποσών που αποδίδονται σε αυτούς και ισούται με το 1,7% – 1,8% του τζίρου των έργων[3].

Το συνολικό ποσό για τα έτη 2021 και 2022 ανέρχεται σε 62 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτό:

 • 23,1 εκατομμύρια ευρώ χρησιμοποιούνται για τη μείωση των λογαριασμών των οικιακών καταναλωτών.
 • 39 εκατομμύρια ευρώ χρησιμοποιούνται για τοπικά έργα που πρέπει να εκτελούνται από τους Δήμους.

Το 87,5% αυτών των ποσών, ήτοι πάνω από 54 εκατ. ευρώ, προέρχεται από τα αιολικά πάρκα.

Η διανομή των 23,1 εκατ. ευρώ στους καταναλωτές θα ξεκινήσει με την οριστικοποίηση του καταλόγου που δημοσιοποίησε το ΥΠΕΝ. Από αυτά, πάνω από 20 εκατ. ευρώ προέρχονται από τα αιολικά πάρκα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα συμπεράσματα από την επεξεργασία των αναλυτικών στοιχείων:

Τα ποσά από τα αιολικά πάρκα στους οικιακούς καταναλωτές ρεύματος ανά Δήμο

Από τους ΟΤΑ της χώρας, τα μεγαλύτερα συνολικά ποσά για τους κατοίκους τους αφορούν τους καταναλωτές στους ακόλουθους Δήμους:

 • Καρύστου Ευβοίας (3,2 εκατ. ευρώ)
 • Θηβαίων Βοιωτίας (1,9 εκατ. ευρώ)
 • Αρριανών Ροδόπης (1 εκατ. ευρώ)
 • Τανάγρας Βοιωτίας (874 χιλ. ευρώ)
 • Αλεξανδρούπολης Έβρου (760 χιλ. ευρώ)
 • Σητείας Κρήτης (669 χιλ. ευρώ)
 • Ύδρας (631 χιλ. ευρώ)
 • Τρίπολης Αρκαδίας (630 χιλ. ευρώ)
 • Δελφών Φωκίδας (594 χιλ. ευρώ)

Τα ποσά από τα αιολικά πάρκα στους οικιακούς καταναλωτές ρεύματος ανά Κοινότητα

Ιδιαίτερα ευνοημένοι είναι οι κάτοικοι μικρών κοινοτήτων της Ελληνικής επαρχίας. Οι κοινότητες των οποίων οι οικιακοί καταναλωτές θα λάβουν τα μεγαλύτερα ποσά χάρη στα αιολικά πάρκα που φιλοξενούν είναι:

 • Η κοινότητα Ύδρας (631 χιλ. ευρώ)
 • Η κοινότητα Αισύμης Έβρου (558 χιλ. ευρώ)
 • Η κοινότητα Στουππαίων Ευβοίας (556 χιλ. ευρώ)
 • Η κοινότητα Θίσβης Βοιωτίας (486 χιλ. ευρώ)
 • Η κοινότητα Νέων Στύρων Ευβοίας (453 χιλ. ευρώ)
 • Η κοινότητα Κομίτου Ευβοίας (425 χιλ. ευρώ)
 • Η κοινότητα Δεσφίνας Φωκίδας (387 χιλ. ευρώ)
 • Η κοινότητα Κέχρου Ροδόπης (379 χιλ. ευρώ)
 • Η κοινότητα Οργάνης Ροδόπης (368 χιλ. ευρώ)
 • Η κοινότητα Παλαικάστρου Σητείας (338 χιλ. ευρώ)
 • Η κοινότητα Ερατύρας Κοζάνης (323 χιλ. ευρώ)

Οι Περιφέρειες της χώρας

Σε επίπεδο Περιφερειών, η πιο ευνοημένη περιοχή της ηπειρωτικής χώρας είναι η Στερεά Ελλάδα με 9,3 εκατ. ευρώ στους καταναλωτές των κοινοτήτων της. Από τις νησιωτικές Περιφέρειες, η πιο ευνοημένη είναι η Κρήτη με 1,3 εκατ. ευρώ χάρη κυρίως στα αιολικά πάρκα της ανατολικής Κρήτης.

Όλα, τα ανωτέρω ποσά αφορούν την καταβολή στους δικαιούχους καταναλωτές για δύο μόνο έτη (2021 και 2022). Βεβαίως, οι καταβολές θα συνεχίζονται με την μορφή μειώσεων στους λογαριασμούς κατανάλωσης για όλη τη διάρκεια λειτουργίας των αιολικών πάρκων.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ εκφράζει την ικανοποίησή της που οι αρμόδιες υπηρεσίες και γενικότερα η Πολιτεία συνεχίζουν να υλοποιούν στην πράξη ένα σημαντικό μέτρο ενίσχυσης των τοπικών κοινωνιών. Σημειώνεται ότι η προηγούμενη απόφαση για τα ποσά του 2020 εκδόθηκε το Μάρτιο 2023, δηλαδή μόλις μερικούς μήνες πριν. Η επιτάχυνση αυτή των διαδικασιών δείχνει ότι, χάρη στις προσπάθειες του ΥΠΕΝ και των υπηρεσιών του, έχουν αντιμετωπιστεί τα περισσότερα από τα προβλήματα που υπήρχαν και έτσι αναμένεται ότι οι επόμενες καταβολές στους δικαιούχους θα είναι τακτικές.

Στους επόμενους χάρτες φαίνονται εποπτικά όλες οι κοινότητες της Ελλάδας, της νότιας Εύβοιας, της Ροδόπης, του Έβρου και της Βοιωτίας που λαμβάνουν το ειδικό τέλος χάρη στα αιολικά πάρκα που φιλοξενούν. Τα ποσά αφορούν το σύνολο του ειδικού τέλους (υπέρ καταναλωτών και ΟΤΑ).

Ακολουθούν επίσης διαγράμματα με περισσότερες πληροφορίες.

Κατεβάστε τους πίνακες και τα διαγράμματα του Δελτίου Τύπου ΕΔΩ

Κατεβάστε το χάρτη της Ελλάδος με τα ποσά ανά κοινότητα σε pdf ΕΔΩ 

Κατεβάστε το χάρτη της νότιας Εύβοιας σε pdf ΕΔΩ 

Κατεβάστε το χάρτη της Ροδόπης και του Έβρου σε pdf ΕΔΩ 

Κατεβάστε το χάρτη της Βοιωτίας σε pdf ΕΔΩ

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου σε pdf ΕΔΩ

[1] Έως 30.7.2022 το ποσοστό ήταν 1%. Από 30.7.2022 με το ν.4964/2022 ορίστηκε σε 1,2% (άρ. 87, παρ. 4)

[2] https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2024/01/6%CE%95%CE%9374653%CE%A08-%CE%9B3%CE%A5.pdf   

[3] Έως 30.7.2022 το ποσοστό ήταν 1,7%. Από 30.7.2022 με το ν.4964/2022 ορίστηκε σε 1,8% (άρ. 87, παρ. 4)