Επιστολές στην Κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία για την τιμολόγηση της αιολικής ενέργειας Eletaen Team 24 Ιανουαρίου, 2012

Επιστολές στην Κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία για την τιμολόγηση της αιολικής ενέργειας

Επιστολές στην Κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ με τις οποίες επισημαίνει ότι η πιθανή ανακοίνωση μείωσης για την τιμή της αιολικής ενέργειας θα έχει καταστροφικές συνέπειες χωρίς κανένα όφελος. Αντιθέτως, η ΕΛΕΤΑΕΝ ζητά άμεσα μέτρα που θα θωρακίσουν την αγορά και θα συμβάλουν στην σταδιακή επανάκτηση της εμπιστοσύνης που έχει κλονιστεί:

1)    Απαιτείται άμεσα σαφής και έντονη δήλωση ότι δεν υπάρχει από την Ελληνική Κυβέρνηση καμία πρόθεση επανεξέτασης των τιμών που ισχύουν για την αιολική ενέργεια, δεδομένης της οικονομικής ανταγωνιστικότητάς τους.

2)    Απαιτείται να ενεργοποιηθεί η διάταξη του ν. 3851/2010 και να εκδοθεί η υπουργική απόφαση για την αύξηση της τιμής αποζημίωσης των αιολικών πάρκων που αναπτύσσονται σε περιοχές με χαμηλό αιολικό δυναμικό, λαμβανομένης φυσικά υπόψη τη παραγωγικότητα των ανεμογεννητριών που εγκαθίστανται.

3)    Απαιτείται να εισαχθούν στα νομικά κείμενα των σχέσεων της χώρας με το ΔΝΤ/ΕΕ/ΕΚΤ, ρητές εγγυήσεις που θα διασφαλίζουν τις πληρωμές της παραγόμενης αιολικής ενέργειας και θα καλύπτουν τον όποιο σχετικό κίνδυνο.

4)    Απαιτείται η Ελληνική Κυβέρνηση να πάρει άμεσα πρωτοβουλίες για την ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να διασφαλιστεί η ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος που θα κατευθυνθεί κατά προτεραιότητα υπέρ των επενδύσεων Α.Π.Ε.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ διαπιστώνει ότι η ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας και η ισότιμη αντιμετώπισή της με τις τεχνολογίες ορυκτών καυσίμων (π.χ. μεγάλη συμπαραγωγή) είναι ένα θέμα ύψιστης σημασίας για την χώρα, την επιβίωση της οικονομίας της και την παροχή φτηνής ενέργειας στην κοινωνία. Τα μέτρα και οι πολιτικές που θα εφαρμοσθούν στο ευαίσθητο θέμα της τιμολόγησής της είναι εξαιρετικά σημαντικά και επιβάλουν ευρύτερες συναινέσεις τόσο με τους φορείς της αγοράς όσο κυρίως με τα πολιτικά κόμματα και το Κοινοβούλιο. Η ευρύτερη πολιτική συναίνεση είναι αναγκαία προκειμένου να επανεπιβεβαιωθεί και να συνεχιστεί η μακροχρόνια, αξιόπιστη και διακυβερνητική πολιτική στήριξης της αιολικής ενέργειας που εφαρμόζεται ανελλιπώς από το 1994. Τα τέσσερα ανωτέρω αιτήματα αποτελούν το ελάχιστο πλαίσιο της αναγκαίας βραχυπρόθεσμης πολιτικής προκειμένου να μην διαταραχθεί το οικοδόμημα της ανάπτυξης που με τόσο κόπο έχει κατακτηθεί τις τελευταίες δεκαετίες.

Δείτε την επιστολή προς την Κυβέρνηση

Δείτε την επιστολή προς τη ΝΔ